dinsdag 24 november, 2020 04:04
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

Leuke resultaten bij cursisten Wandelchallenge in Weststellingwerf

  Sport

Mensen snakken naar beweging en sociale contacten, daarom werd in Weststellingwerf een Wandelchallenge gehouden: speciaal voor iedereen die er in deze coronatijd behoefte aan heeft. De finale was op 14 november jongstleden.


Dinsdag 17 november zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Welzijn en Sport tijdens de persconferentie letterlijk: “We kunnen ook zelf wat doen. Gezond leven dat maak je weerstand beter en van bewegen voel je je ook beter. Een half uurtje wandelen, zelfs dat kan al een groot verschil maken voor onze gezondheid.“

Dat deden de cursisten van de Nationale Diabetes Wandelchallenge al, die het afgelopen halfjaar een wandelcursus gevolgd hebben bij het Beweegteam. Op zaterdag 14 november (Wereld Diabetes Dag) was de finale in Noordwolde.

Tijdens de 20 weken durende cursus, kwamen de cursisten 1x per week samen om een wandeltraining te volgen en wandeladviezen te krijgen. Daarnaast werden zij gestimuleerd om ook zelf nog 1 of 2x per week naar buiten te gaan om te wandelen. Vorige week zaterdag was de finale waarbij zij met hun gezinsleden of in groepjes van 2 een uitgezette wandeltocht in Noordwolde volbrachten. Een mooie prestatie, met veel onderliggend resultaat.

Doelen van de cursisten
De cursisten mochten vooraf aan de cursus hun eigen doel stellen. Sommige vonden het behoud van conditie belangrijk, anderen het in de hand houden van hun diabetes, weer anderen snakte in deze tijd naar gezelligheid. Bij elk doel zijn er wel stappen gemaakt. En… bij elke cursist zijn er resultaten te zien.

Het Beweegteam Weststellingwerf wil iedereen wel op weg helpen. Wanneer je hierbij hulp nodig hebt, neem dan contact op met Rosé Buskermolen van het Beweegteam Weststellingwerf via email rose@sportfryslan.nl of telefoonnummer 06 1292 0184

Verdere achtergrondinformatie
De Nationale Diabetes Challenge is een bewezen effectieve wandelinterventie van de Bas van de Goor Foundation. Bij deze interventie werken professionals uit het zorg-, sport- en sociale domein samen om mensen (met en zonder diabetes) op een laagdrempelige manier in beweging te brengen.

Gedurende 14 weken wandelen deze professionals één keer per week mee met een groep deelnemers om samen te werken aan een gezondere leefstijl en duurzame gedragsverandering. Dankzij hen hebben er in de afgelopen vier jaar al ruim 15.000 mensen de stap naar een gezondere leefstijl gezet.

Meer berichten