maandag 6 juli, 2020 08:01
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Foto: Gemeente Ooststellingwerf

Veel organisaties doen mee aan Lokaal Sportakkoord Ooststellingwerf

  Sport

Veel organisaties en sportverenigingen doen mee aan het Lokaal Sportakkoord in de gemeente Ooststellingwerf, dat vanaf september dit jaar daadwerkelijk van start gaat.  Verenigingen en andere organisaties die nog mee willen doen, mogen zich nog altijd melden bij de gemeente. Er is 20.000 euro per jaar beschikbaar, voor een periode van drie jaar.

Aan dit Sportakkoord hebben naast de vijf initiatiefnemers Gemeente Ooststellingwerf, Scala, Comprix, SV Donkerbroek en zwembad Haulewelle, de volgende lokale organisaties meegewerkt: Stellingwerf College, Tjongerwerven, Duisterhoutschool, OBS Boekhorst, OBS De Toekan, Basketball Oosterwolde, Sportplatform Haulerwijk, Tennisclub Appelscha, Tennisclub Oosterwolde, Wielersportvereniging Ooststellingwerf, Korfbalvereniging Lintjo Oldeberkoop, sv ODIS Elsloo, Apotheek “De drie stellingen”, Zuidoostzorg en nog vele andere lokale sportaanbieders meegewerkt.

Sinds begin dit jaar zijn de gemeente, lokale stichtingen en verenigingen die betrokken zijn bij sport en bewegen bezig met de vraag ‘Hoe laten we zoveel mogelijk mensen in Ooststellingwerf met plezier sporten en bewegen?’. Dit werken ze uit in een Lokaal Sportakkoord. Hierin leggen de partijen vast dat ze samen aan de slag gaan met de thema’s ‘Inclusief sporten en bewegen’, ’Vitale sport- en beweegaanbieders’ en ‘Vaardig in bewegen’.

Lokale invulling van Nationaal Sportakkoord
Het Lokaal Sportakkoord is een lokale invulling van het Nationaal Sportakkoord dat de Rijksoverheid in 2018 sloot met gemeenten, landelijke sportorganisaties en andere betrokken partners. Het doel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In het Lokaal Sportakkoord beschrijven de gemeente, lokale stichtingen en (sport)verenigingen hoe ze zich in gaan zetten om de doelen van het landelijk sportakkoord en de gemeente te halen. We dienen dit Lokaal Sportakkoord in bij het rijk.

Ooststellingwerf krijgt bij goedkeuring drie jaar lang € 20.000 per jaar voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord en toegang tot middelen zoals opleiding via de sportlijn van het NOC-NSF en de sportbonden. Het Lokaal Sportakkoord sluit hiermee naadloos aan bij de activiteiten van het Team Buurtsport bij Stichting Scala en de beleidsvoornemens van de gemeente Ooststellingwerf betreffende gezondheid, sport en bewegen en voorzieningen voor sport en bewegen in de openbare ruimte. Werkgroepen werken verder Het Lokaal Sportakkoord is een akkoord op hoofdlijnen geworden waarmee de in het akkoord vastgestelde werkgroepen de komende tijd verder gaan werken aan de volgende drie thema’s: Van jongs af aan vaardig in bewegen, vitale sport-en beweegaanbieders en het inclusief sporten en bewegen. 

Wethouder Verhagen bijzonder tevreden
Wethouder Esther Verhagen: “Ik ben blij met het lokale sportakkoord. Met dit Sportakkoord willen we een impuls geven aan de samenwerking tussen verschillende partners onder het mom van verbinden, samenwerken en kennisdelen én bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en plezier kan beleven aan sport en bewegen: als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer."

In september vindt de startbijeenkomst plaats. Dan wordt de balans opgemaakt en gekeken hoe de in het sportakkoord gevormde werkgroepen verder gaan. Ook worden de budgetten waar mogelijk verdeeld. Tijdens de Nationale Sportweek (18 t/m 27 september) ondertekenen de samenwerkende partijen het Lokaal Sportakkoord Ooststellingwerf als officiële start.

Meer berichten