woensdag 8 april, 2020 03:42
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
De opkomst tijdens de eerste bijeenkomst begin februari 2020
De opkomst tijdens de eerste bijeenkomst begin februari 2020 (Foto: )

Lokaal sportakkoord zet in op beweging

  Sport

In 2018 werd landelijk een sportakkoord op poten gezet om mensen in beweging te krijgen. Ook op lokaal niveau zijn sportverenigingen, basis- en middelbare scholen, zorgcentra en wijkcommissies hiermee bezig. In samenwerking met de gemeente en buurtsportcoaches van Stichting Scala bracht de sportformateur al deze mensen bij elkaar.

In 2018 begon men met het ontwikkelen van het landelijk sportakkoord. Een initiatief om mensen in beweging te krijgen en de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Afgelopen jaar werden daar zes thema's aan verbonden en daarna mochten gemeenten zelf aan de slag om een eigen invulling te geven in een lokaal sportakkoord. Begin februari ging ook de gemeente Ooststellingwerf hiermee van start. Vereningen, BSO's, wijk- en activiteitencommissies, basis- en middelbare scholen en andere geïnteresseerden kwamen samen om richting te geven aan de pijlers voor een sportakkoord. De buurtsportcoaches waren daar ook bij betrokken. Als spin in het web hebben zij al veel kennis over de gemeentelijke ontwikkelingen en hebben zij al veel contacten om de juiste mensen bij elkaar te brengen.

"Het is een tweejarig project," legt Marleen Reenders, Coördinator Buurtsport, uit. "In die twee jaar is er geld beschikbaar om te investeren in de thema's die door de gemeenschap belangrijk worden gevonden." Tijdens de bijeenkomst begin februari kwamen drie thema’s naar voren. Deze thema's waren: 'Vitale sport- en beweegaanbieders', 'Inclusief sporten' en 'Van jongs af aan vaardig in bewegen'. Thema's die volgens Marleen perfect aansluiten bij de wensen in de gemeente. "Het is een goede combinatie. Het laatste thema richt zich vooral op kinderen en jongeren, het tweede thema maakt sporten voor iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheid, mogelijk. Het eerste thema zorgt er voor dat de sportaanbieders die we nu hier hebben ook in de toekomst blijven bestaan."

De overheid heeft een aardig bedrag vrijgemaakt voor Ooststellingwerf. Met 2 x 20.000 euro kunnen ze écht gaan investeren en daarnaast hebben ze ook toegang tot de Sportservicelijn. Verenigingen kunnen hier gebruik van maken om onder andere hun vrijwilligers trainingen aan te bieden. Om ervoor te zorgen dat het belang van een ieder wordt afgewogen in het lokale sportakkoord is er een sportformateur aangesteld: André Kasel van Kasel & Advies Management. André is verantwoordelijk voor het opstellen van het Lokaal Sportakkoord in de gemeente Ooststellingwerf.Daarnaast zijn er vier initiatiefnemers die het lokaal sportakkoord vanaf het begin ondersteunen; : "Dit zijn Stichting Comprix, omnivereniging SV Donkerbroek, zwembad Haulewelle en Stichting Scala."

Bij de vervolgbijeenkomst op dinsdag 10 maart worden groepen gevormd die zich per thema gaan buigen over de kansen en wensen die leven in de gemeente en bij de betrokken partijen. "Dit team bestaat uit, om in sporttermen te blijven, spelers, een aanvoerder, supporters en een bestuur. De spelers denken mee over de uitvoering van de thema's. Er wordt voornamelijk ingestoken op het uitbreiden en verbeteren van bestaande activiteiten, zodat huidige aanbieders kunnen versterken en zo ook in de toekomst blijven bestaan. Het bestuur kijkt twee maal per jaar of de genomen stappen nog inherent zijn aan de vooraf gemaakte keuzes. Het team bestaat uit aanbieders vanuit veel verschillende invalshoeken, waardoor er een zo breed mogelijk beeld kan worden geschetst waar de wensen en behoeften liggen, zodat er met alle partijen kan worden gewerkt aan een gezamenlijke uitvoering voor 2020 en 2021.

Meer berichten