25.000 euro voor Kenniscentrum Bodem in Ooststellingwerf | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Oost- en Weststellingwerf!
donderdag 28 januari, 2021 03:51
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

25.000 euro voor Kenniscentrum Bodem in Ooststellingwerf

  Politiek

Ooststellingwerf trekt 25.00 euro uit voor het kenniscentrum bodem met lectoraat. Het project loopt vanaf 2016, bestaat uit elf consortiumpartijen waaronder gemeente Ooststellingwerf en richt zich op onderzoek naar duurzame landbouw. De focus ligt hierbij op een duurzame en gezonde bodem. Dit centrum sluit naadloos aan op Biobased Economy omdat het natuurlijke grondstoffen gebruikt in plaats van fossiele. 


Binnen dit centrum worden projecten gedaan die betrekking hebben op lokale boeren. Het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf heeft besloten om een eenmalige en hiermee afsluitende subsidie van € 25.000,- euro te verstrekken ten behoeve van de handhaving van het kenniscentrum bodem met lectoraat. Ten tweede is er besloten deze subsidie te dekken uit het Biobased Economy 2016-2020 budget, waar dit bedrag ook gereserveerd is voor dit project.

Twaalf partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid

Het Kenniscentrum Bodem is in 2016 opgericht door elf partners uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Later kwam Wetterskip Fryslân er nog bij. Samen hebben zij één doel: het ontwikkelen en verspreiden van kennis over duurzaam bodemgebruik. Samen ontwikkelen zij kennis over de bodem: wat voor invloed heeft de bodem op gewassen en de natuurlijke omgeving? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de bodem ook in de toekomst het fundament kan blijven voor de voedselvoorziening?

Partners uit de hele provincie

De partners in dit project zijn Van Hall Larenstein, Nordwin College, Wetsus, Ecostyle, Louis Book, Van Iperen, Aequator, HLB, Bioclear Earth, LTO Noord, de gemeente Ooststellingwerf en Wetterskip Fryslân.

Meer berichten