zondag 29 november, 2020 02:13
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

Aanpassing: subsidie onderzoek atletiekbaan Appelscha is al uitgekeerd

  Politiek

Hierbij een aanpassing voor ons eerdere bericht over ‘Geld voor haalbaarheidsonderzoek atletiekbaan en sportcentrum in Appelscha’. Het is een misverstand, want het bericht van de gemeente gaat erover dat burgemeester en wethouders akkoord zijn met het verstrekte bedrag van 29.500 euro uit 2016.


Het bedrag voor het ‘Haalbaarheidsonderzoek Sportcentrum / Atletiekbaan Appelscha’ is dus al in 2016 uitgekeerd en is nu in 2020 goedgekeurd. Daarmee geeft het college aan dat het bedrag goed is besteed door Stichting Duurzaam Ooststellingwerf: de rapportage van de stichting is goedgekeurd. Het is dus puur een ambtelijke hamerslag en betreft geen nieuwe subsidie zoals abusievelijk uit het eerdere verhaal op Rondom Vandaag/Stellingwerven kan worden geconcludeerd.

Onderzoek is afgesloten: atletiekbaan niet haalbaar
Uit het haalbaarheidsonderzoek is destijds duidelijk geworden dat de inrichting van een Sportcentrum / Atletiekbaan in Appelscha niet tot de (financiële) mogelijkheden behoort. Stichting Duurzaam Ooststellingwerf heeft het onderzoek hiermee afgesloten.

Meer berichten