donderdag 26 november, 2020 11:31
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
De locatie van de bomenkap in Donkerbroek.
De locatie van de bomenkap in Donkerbroek. (Foto: Google Maps)

Hernieuwde beslissing op bezwaar bomenkap Nijhof 42 in Donkerbroek

  Politiek

De gemeente Ooststellingwerf maakt een nieuwe beslissing over de bomenkap bij het adres Nijhof 42 in Donkerbroek.


Het college van burgemeester en wethouders legt de situatie als volgt uit: “Op 9 april 2018 is een verzoek om handhaving ingediend tegen de illegale kap van bomen en de aanleg van een parkeervak op het perceel Nijhof 42 te Donkerbroek. Het verzoek is ingediend omdat deze activiteiten volgens de verzoeker in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Met name vanwege de extra bescherming die in de beheersverordening is opgenomen door het besluitvak “houtsingel”. Deze houtsingel is destijds door de eigenaar van het perceel Nijhof 42 van de gemeente aangekocht.”

“Op basis van dit verzoek om handhaving is er handhavend opgetreden tegen deze illegale kapactiviteiten en is er een last onder dwangsom opgelegd op 18 oktober 2018. Tegen deze last is bezwaar ingediend door een inwoner. Dit bezwaar is na advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond verklaard op 16 april 2019. Daartegen heeft de inwoner beroep ingesteld.”

“Op 20 december 2019 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De rechter heeft de beslissing van het college op het bezwaar van 16 april 2019 vernietigd. Weliswaar is de afweging en motivering inzake de bomenherplant van het college zorgvuldig en redelijk geweest, maar in het besluit van het college is er onvoldoende onderzoek gedaan naar het parkeervak. De rechter is van mening dat het afwijzen van het verzoek om handhaving (met name gericht op het aanbrengen van verharding) ondeugdelijk is gemotiveerd.”

“Omdat de oorspronkelijke beslissing op het bezwaarschrift is vernietigd, betekent dit dat het college een nieuwe beslissing op het bezwaar moet nemen. Hierbij zal het besluit gelijk zijn aan het besluit waar de rechter al naar heeft gekeken (en akkoord heeft bevonden), maar zal het worden aangevuld voor wat betreft het parkeervak (de verharding).”

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ingediende bezwaarschrift van 16 april 2019 conform het advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond te verklaren, niet over te gaan tot vergoeding van de gevraagde proceskosten en de opgelegde last onder dwangsom van 18 oktober 2018 in stand te laten met aanpassing van de motivering conform de conceptbrief.

Meer berichten