zondag 29 november, 2020 02:22
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
<p>Voorkant van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek eerder dit jaar.</p>

Voorkant van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek eerder dit jaar.

Besluit over veehouders en stikstofregels wordt uitgesteld naar december

  Politiek

De provincie Fryslân heeft besloten om de besluitvorming over extern salderen met veehouderijen en het verleasen van stikstofruimte uit te stellen tot december 2020. Gedeputeerde Staten willen eerst de behandeling van de Stikstofwet in de Tweede Kamer in december afwachten. Daarnaast wil de provincie ook beter zicht hebben op een oplossing van het Rijk voor de zogenoemde PAS-melders. Ook moet het Regionale Stikstof Registratie Systeem werkend zijn.


Behandeling van de Stikstofwet in de Tweede Kamer leidt mogelijk nog tot aanpassingen van de wet. Effecten daarvan, op bijvoorbeeld beleidsregels voor in- en extern salderen, zijn momenteel niet te overzien. Ook moet eerst het Regionale Stikstof Registratie Systeem werkend zijn, vinden Gedeputeerde Staten. Dit is nodig om de administratie van stikstofruimte sluitend te maken. Daarnaast hebben Provinciale Staten het bestuur van Fryslân oproepen om ‘alles in het werk te stellen om te voorkomen dat er ongewenste handel met stikstofruimte ontstaat’.

Grip houden op stikstofhandel
Dit tezamen heeft tot uitstel van het besluit over extern salderen met veehouderijen en verleasen van stikstofruimte naar december 2020 geleid. Daarmee wil Fryslân grip houden op stikstofhandel. Het uitstel betekent dat het in Fryslân in ieder geval tot en met december niet mogelijk is om tijdelijk of permanent stikstofruime van een boer te kopen (verleasen/extern salderen).

Projecten die stikstof uitstoten en zelf geen of onvoldoende stikstofruimte in bezit hebben, kunnen daardoor niet vergund worden. Het is voor bedrijven uit andere Nederlandse provincies, waar extern salderen met veehouderijen opengesteld is, echter wel mogelijk om stikstofruimte van een boer in Fryslân te kopen.

Provincie werkt samen met andere Friese organisaties
Fryslân werkt aan een stikstofaanpak samen met Friese sectorpartijen uit de landbouw, natuur, bouw, mobiliteit, industrie en medeoverheden. De Friese stikstofaanpak is een gebiedsgerichte aanpak. Maatregelen moeten leiden tot herstel van de Friese natuur en structurele verlaging stikstofneerslag. Tegelijkertijd moet het nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk maken.

Meer berichten