dinsdag 24 november, 2020 04:16
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Wethouder Jaap van Veen is blij met de mogelijkheden die er nu voor het Circulair Ambachtscentrum vrij komen.
Wethouder Jaap van Veen is blij met de mogelijkheden die er nu voor het Circulair Ambachtscentrum vrij komen. (Foto: Gemeente Heerenveen)

Gemeente Heerenveen wint subsidie voor Circulair Ambachtscentrum

  Educatie

De gemeente Heerenveen heeft een startsubsidie van vijftigduizend euro van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewonnen voor het opzetten van een speciaal Circulair Ambachtscentrum in Heerenveen. In het Circulair Ambachtscentrum wordt herbruikbaar huishoudelijk afval, dat is ingeleverd bij de milieustraat Heerenveen, geschikt gemaakt voor ‘een tweede leven’.


Veel afval dat op de milieustraat wordt aangeboden is herbruikbaar en prima geschikt voor verkoop en recycling. Het Circulair Ambachtscentrum verwerkt het materiaal, bijvoorbeeld door het te repareren. En biedt daarmee een werkplek voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ook biedt het mogelijk plaats voor ‘ambachten’, waarbij wordt samengewerkt met het Friesland College en Het Knooppunt.

Verschillende samenwerkingpartners steken er ook geld in
Voor het idee van een breed Circulair Ambachtscentrum werkt de gemeente Heerenveen samen met verschillende partners, zoals Caparis, Caleidoscoop, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Omrin Estafette en de milieustraat van Omrin. Naast het subsidiebedrag van € 50.000 leggen de gemeente Heerenveen en Omrin samen nog € 50.000 euro bij, zodat er in totaal € 100.000 euro beschikbaar is voor de praktische uitwerking van het plan.

Wethouder Jaap van Veen: “Met de invoering van Diftar+ 2 jaar geleden beoogden we dat mensen zich meer bewust zouden worden van wat ze weggooien, wat er met hun afval gebeurt en wat je daar allemaal mee kan. Wij zien afval niet als restproduct, maar juist als grondstof voor nieuwe producten. Dit principe hebben we samen met Omrin de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld.”

“Het Circulair Ambachtscentrum past geweldig in deze visie. De samenwerking met uiteenlopende partners maakt het zo bijzonder en heeft ervoor gezorgd dat het Rijk dit plan steunt. Het Circulair Ambachtscentrum is een mooie aanvulling op Heerenveen als Circular Valley.”

Bewustwording over omgaan met afval
Omrin-directeur John Vernooij: “Als Omrin willen we samen circulaire afvalketens bouwen voor het welzijn van volgende generaties. Een concept zoals het Circulair Ambachtscentrum in Heerenveen past daar precies in en kan zeker succesvol zijn; een tweede kans voor mens en materiaal. De praktische ervaring die we met de Estafette Recycle Boulevard in Leeuwarden opdoen toont dat aan. Met verschillende partners zorgen we voor circulaire werk- en onderwijsplekken en bij mensen meer bewustzijn over minder afval en meer hergebruik.”

Werkplaatsen, onderwijs, social-firms
Naast duurzaamheid wordt volop ingezet op inclusiviteit met circulaire werkplaatsen, onderwijs en social-firms. De komende tijd wordt onderzocht op welke manier deze doelen bereikt kunnen worden en wat daarvoor nodig is. De subsidie van het Rijk kan hierbij goed gebruikt worden.

De gemeente Heerenveen stuurde het plan voor een circulair ambachtscentrum in voor een prijsvraag die het ministerie uitschreef. In totaal zijn er 22 gemeenten in Nederland die zo’n subsidiebedrag ontvangen.

Meer berichten