zondag 5 april, 2020 05:34
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

Puur Cultuur

  Column

Wij zijn Leeuwarden-Fryslân 2018 nog lang niet vergeten. Wat hebben we genoten van de grote projecten als de Reuzen en Lân van Taal. Misschien minder groots maar zeker zo meeslepend zijn de vooral toen ontstane kleinere projecten in dorpen, wijken, zorgcentra en scholen. Kunstenaars die workshops geven n.a.v. exposities of samen met bewoners met muziek bezig gaan. Ook krijgen de maandelijkse vrij toegankelijke concerten een steeds breder publiek van jong en minder jong. Vooral die leeftijdsmix maakt die concerten en de sfeer er om heen steeds aantrekkelijker. Die mix kom je ook steeds meer tegen in de zorgcentra. De bewoners van de centra zijn uiteraard vaak al behoorlijk oud, maar door de diverse activiteiten binnen het huis trekt het ook steeds meer jongeren. Het functioneert dan ook steeds meer als dorps- en wijkcentrum, waar vaak ook nog een crèche en een bibliotheek is. 

Allerlei vormen van cultuur zie je steeds meer opduiken op plaatsen waar je het in eerste instantie niet verwacht. Cultuur is niet meer het alleenrecht voor theaters, filmhuizen en de Neushoorns van deze tijd, maar omdat het van en voor iedereen is ook plaats vindt op allerlei uiteenlopende locaties. Een langzame verschuiving van de officiële podia naar plaatsen waar toch al mensen zijn. Naast het grote voordeel dat cultuur hierdoor dichter bij de mensen komt is er ook een behoorlijk financieel voordeel. 

De roep om meer geld voor de culturele organisaties en projecten wordt steeds luider. Van het Rijk, de provincie en de gemeente wordt steeds maar verwacht dat ze alles maar moeten financieren. Natuurlijk moet de overheid waar nodig af en toe bij springen, maar kunstenaars, cultuurbureaus en andere culturele organisaties kunnen, vaak meer dan nu, beter zelf hun broek ophouden. Van kunstenaars mag verwacht worden dat ze creatief zijn, maar wees ook creatief om met eigen middelen, sponsoren en andere bronnen, hun kunst naar een breed publiek te brengen. Minder afhankelijk van allerlei overheden maar zelf of gezamenlijk de handen uit de mouwen steken om kunst en omgeving bij elkaar te brengen.

Art Connection 

Ed van Dijk

Meer berichten