zondag 29 november, 2020 01:54
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Centrum van het dorp
Centrum van het dorp (Foto: Dorp Makkinga)

Ooststellingwerf welwillend ten opzichte van woningbouwplan Makkinga

De gemeente Ooststellingwerf staat welwillend tegenover een woningbouwplan in Makkinga. Afgelopen voorjaar heeft een initiatiefgroep uit Makkinga een plan gemaakt voor tijdelijke starterswoningen. De initiatiefgroep (Plaatselijk Belang Makkinga) heeft dit concept-plan onlangs als principeverzoek ingediend.


Het Ooststellingwerver college van burgemeester en wethouders heeft besloten bij te dragen aan een oplossing voor jongeren met beperkte toegang tot de lokale woningmarkt en hiervoor het principe van een van onderop ontwikkeld plan met tijdelijke woningen te ondersteunen. Ook verleent het medewerking om woningbouwruimte voor tijdelijke woningplannen te vragen aan de provincie Friesland. Tevens gaat het onderzoeken of het plan op de locatie ‘Muldersveld’ in Makkinga gerealiseerd kan worden.

Het plan houdt de realisatie in van tien tijdelijke starterswoningen en een centraal gebouw op het Muldersveld in Makkinga. Het gaat om gelijkvloerse woningen van 50 tot 60 vierkante meter met eigen tuin. Betaalbaarheid, duurzaamheid en een ‘sociale community’ zijn volgens de initiatiefnemers de uitgangspunten. Het centrale gebouw bevat gemeenschappelijke voorzieningen.

Meer berichten