vrijdag 3 juli, 2020 19:09
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

Provincie Fryslân nu wel akkoord met regenboogvlag

De provincie Fryslân is woensdag akkoord gegaan met het hijsen van de regenboogvlag op het provinciehuis op speciale belangrijke dagen en het maken van inclusief beleid. Provinciale Staten is akkoord gegaan met de motie die daarover is ingediend door GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, 50Plus en de SP. De vlag is een belangrijk symbool voor gelijkheid voor iedereen in Fryslân.

Met 30 stemmen voor en 13 tegen is de motie aangenomen. De drie leden van de PVV en de zes van Forum voor Democratie stemden tegen, evenals één lid van de VDD en drie statenleden van het CDA. Fryslân is hiermee de laatste provincie in Nederland die de regenboogvlag gaat hijsen, naast de uiteraard gebruikelijke Friese vlag, als teken dat iedereen welkom is. Het initiatief komt vanuit diverse politieke partijen en de LHBTI+ gemeenschap maar is bedoeld voor iedereen. Uiteraard is het wel een belangrijk signaal voor homo’s en lesbiënnes dat ze in Fryslân niet gediscrimineerd mogen worden en er mogen zijn zoals ze zijn.

Iedereen welkom in Fryslân

“Het is goed om het signaal af te geven dat iedereen welkom is, met de regenboogvlag en met het inclusieve beleid”, zegt pleitbezorger Sipke Jan Bousema. De bekende televisiepresentator is een bekend pleitbezorger van de vlag en heeft zich samen met de politieke partijen die de motie indienden er sterk voor gemaakt dat de vlag er zou komen.

Eerdere motie sneuvelde

Een eerdere motie vier jaar geleden sneuvelde namelijk, kreeg toen niet genoeg stemmen van Provinciale Staten. CDA, VVD, ChristenUnie en FNP waren tegen. Sipke Jan: “We hebben de motie aangepast en het breder gericht. We zoeken vooral de verbinding tussen mensen en partijen, want in principe staat elke politieke partij op zijn eigen wijze voor gelijkwaardigheid.”

Beleid maken

Naast het hijsen van de regenboogvlag op speciale dagen staat er in de motie ook dat de provincie Fryslân beleid moet gaan maken op het gebied van gelijkwaardigheid van iedereen. Hoe dat vorm gaat krijgen is nog niet zeker, maar dat het gaat gebeuren is zeker.

Sipke Jan: “Ik weet dat de vlag een heel belangrijk signaal is voor jongens en meisjes – en ook ouderen – die twijfelen of ze uit de kast moeten komen en hun geaardheid openlijk uiten. Dit is echt een hele belangrijke stap, een schitterend signaal.”

Meer berichten