zaterdag 30 mei, 2020 20:58
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Foto: Eigen Foto

Uitreiking eerste exemplaar boek over brug Dronryp

Uitreiking eerste exemplaar boek over brug Dronryp

Zeven direct aanwonenden van brug Dronryp ontvingen vandaag ieder een eerste exemplaar van een boek over de brug. Het innovatieve bouwproces en de intensieve samenwerking tussen verschillende partijen zijn hierin vastgelegd. Op 29 juni vorig jaar werd de nieuwe brug officieel geopend door gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. Naast het boek ontvingen de aanwonenden een boeket bloemen, voor al hun begrip en medewerking tijdens de bouwperiode.

Het boek bevat informatie over de historie van de oude brug, interviews met betrokkenen, het ontwerp van de nieuwe brug en de toegepaste innovaties en een fotoverslag van de bouw. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder wilde zelf de boeken aan de direct aanwonenden uitreiken, maar vanwege de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. ‘Jammer dat ik de mensen niet persoonlijk kan ontmoeten. Hopelijk zien de omwonenden het boek, waarin het verhaal van de brug heel mooi is vastgelegd, als een welkome afleiding in deze bijzondere en moeilijke tijd. Ik wens een ieder - naast veel gezondheid - veel leesplezier toe’, aldus gedeputeerde.


Innovatieve werkwijze
De bouwmethode van brug Dronryp was innovatief doordat de onderdelen in staalfabrieken zijn gemaakt en als een soort Lego op locatie in elkaar zijn gezet. Het transport van de enorme onderdelen over het water en het plaatsen ervan met enorme kranen leverde spectaculaire beelden op. De brug is een resultaat van intensieve samenwerking tussen Dorpsbelang Dronryp, gemeente Waadhoeke, Koninklijke Oosterhof Holman, ipv Delft, provincie Fryslân en andere betrokken partijen.

Meer berichten