woensdag 5 augustus, 2020 23:25
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

De Bibliotheek Zuidoost Fryslân gecertificeerd!

De Bibliotheek Zuidoost Fryslân heeft op woensdag 18 december opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

De Bibliotheek Zuidoost Fryslân scoorde op veel onderwerpen positief en is daarmee zeer content. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid van de organisatie en diensten. Met het certificaat heeft de Bibliotheek Zuidoost Fryslân de bevestiging gekregen de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uit te voeren en aan alle kwaliteitsnormen te voldoen. Het certificaat is vier jaar geldig.

De organisatie is erg blij met de uitslag. Bas van der Ven, directeur: "Voor ons onderstreept het certificaat dat wij in deze dynamische tijd onze processen op orde hebben, en dit vertalen naar een mooie, warme ontmoetingsplek; een plek waar je kunt werken en studeren én een plek waar iedereen welkom is". Van der Ven haalt nog een mooi citaat aan van de auditor die namens CBCT langs geweest is. "In de vertaling is innovatie zichtbaar zoals boetevrij lenen en op creatieve wijze verruimen van bemenste openingsuren… De toekomstbestendigheid wordt in belangrijke mate gewaarborgd door de intensieve samenwerking met het onderwijs." (citaat uit het auditrapport).

Om het belang van de samenwerking tussen school en bibliotheek te onderstrepen, overhandigde Jan Veenstra, bestuurder Comprix, namens het onderwijs, het gevelbord "Gecertificeerd 2019-2022" aan de directeur van de bibliotheek, Bas van der Ven.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma's en diensten voor geletterdheid.

Meer berichten