vrijdag 18 september, 2020 08:51
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

Vanuit Zorggroep de Stellingwerven worden rond de 300 mensen begeleid

Zorggroep De Stellingwerven bestaat twaalf jaar en heeft inmiddels vier woonlocaties in de Stellingwerven van waaruit het zorg verleent. Die locaties heten De Lindenlaan in Wolvega, De Leilinde in Noordwolde, De Lindeboom in Zandhuizen en De Linden in Wolvega. "Wij zijn oprecht trots op onze organisatie, die destijds door Marieke Osinga vanaf de keukentafel is gestart", zegt Larisa Groenhof.

Inmiddels werken ruim tachtig mensen bij de organisatie en is het een uiterst professionele organisatie geworden waarbij de menselijkheid gelukkig niet uit het oog wordt verloren. Cliënten en medewerkers werken zelfs samen, op verschillende gebieden. Larisa: "Zo zijn we bijvoorbeeld net gestart met het project 'Voel je goed', waarin onze cliënten en onze medewerkers samen werken aan hun gezonde levensstijl."

Psychische en lichamelijke gezondheid
"Samen leren ze over hoe je gezond kunt koken, samen pakken ze ook het bewegen op in wandelgroepen. Ook worden er spelletjesavonden georganiseerd voor medewerkers en clienten." De ruim tachtig medewerkers richten zich op ongeveer 300 cliënten, die niet alleen in de vier locaties beschermd wonen maar ook vanuit hun eigen huis worden geholpen met zogeheten ambulante zorg.

Er zijn verschillende behandelmethodes, van psychomotore therapie (PMT) tot IAG (Intensieve Agogische Gezinsbehandeling). Daarnaast zijn binnen de Zorggroep gedragswetenschappers werkzaam om de kwaliteit van zorg te waarborgen en de medewerkers te adviseren over complexe begeleidingaangelegenheden. Ook zorgen de gedragswetenschappers voor een stuk deskundigheidsbevordering middels het geven van kennissessies. Kennissessies (op allerlei onderwerpen) zijn een vaste onderdeel van onze 'ZDS Academie', ons eigen interne opleidingsaanbod.

Van cognitieve gedragstherapie tot psycho-educatie trainingen: de zorggroep doet er alles aan om de mensen te helpen. Het biedt niet alleen psychische hulp, ook praktische hulp op het gebied van leuke dingen doen en lekker bezig zijn. Van dagbesteding tot activiteiten die de mensen voorbereiden op een terugkeer in de werkende maatschappij of gewoon werk-activiteiten om mee bezig te zijn.

Laagdrempelig en binding met elkaar
"Wij hebben bijvoorbeeld ook kerstpakketten in voor bedrijven uit de omgeving ingepakt", zegt Larisa. "Verder kunnen mensen bij ons aan houtbewerking doen en andere creatieve dingen maken." Laagdrempelig en binding met elkaar hebben zijn de toverwoorden. Pas bij verbinding ontstaat begrip. Daarom wordt ook regelmatig verbinding gezocht met de omwonenden in Wolvega, Noordwolde en Zandhuizen.

"Dan snappen omwonenden ook beter waar de Zorggroep voor staat en wie onze cliënten zijn." Bovendien: als er eens iets mis gaat, weten omwonenden ook meteen waar ze moeten zijn om het te melden en weten ze wat er aan wordt gedaan. Die openheid en transparantie is ook een belangrijk onderdeel van de zorggroep die graag midden in de samenleving staat.

Inzicht krijgen
De onderlinge band uit zich ook in de modules die worden ontwikkeld door zowel medewerkers als cliënten, in een speciale stuurgroep Drugs en Preventie. "Een deel van onze cliënten heeft te maken met een verslaving of heeft daar in het verleden mee te maken gehad. In samenwerking met hen zijn we een speciaal programma met verschillende modules aan het ontwikkelen over hoe je het beste geholpen kunt worden als je een drugsverslaving hebt. Het gaat er onder andere om dat ze leren hoe ze zichzelf kunnen helpen en inzicht krijgen in wat de verslaving voor henzelf en hun omgeving betekent."

'Samen' is wel een kernwoord, ook om de cliënten van de zorggroep in de 'samen'leving te houden. Cliënten hebben zelf een stem via de cliëntenraad die regelmatig bijeen komt om belangen te behartigen en voor overleg over allerlei zaken. Larisa: "Ik werk hier nu twee jaar en ken een groot deel onze cliënten inmiddels van gezicht omdat we laagdrempelig zijn en iedereen zo binnen mag lopen op ons hoofdkantoor in Noordwolde. Die laagdrempeligheid en de onderlinge betrokkenheid met elkaar maakt dat ik oprecht trots ben op onze organisatie."

Meer berichten