zaterdag 8 augustus, 2020 19:42
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Statenlid Rinie van der Zanden reikt oorkonde uit aan Dr. Theo van Gelder van de Stichting Groene Ster Duurzaam (foto: Erwin van den Bosch).
Statenlid Rinie van der Zanden reikt oorkonde uit aan Dr. Theo van Gelder van de Stichting Groene Ster Duurzaam (foto: Erwin van den Bosch). (Foto: Erwin van den Bosch)

Verhelderende lezing over energietransitie

APPELSCHA - 17 november 2019.  Natuurkundige Dr. Luuk Folkerts, werkzaam voor  Offshore Windmolenpark Gemini, hield afgelopen zondag een lezing over de diverse vormen van alternatieve, niet-fossiele energiebronnen, voor leden en introducés van de Partij voor de Dieren afdeling Friesland. Met de aanwezigen besprak hij hoe we de komende decennia alternatieve methodes om energie op te wekken kunnen toepassen en stoppen met fossiele brandstoffen. 'We kunnen niet wachten op efficiëntere technologische ontwikkelingen. Die komen wel, maar kunnen nog wel 50 jaar op zich laten wachten. Een slecht scenario, want de opwarming van de aarde gaat onverdroten door zolang wij CO2 blijven uitstoten.'

Natuurkundige Folkerts (1963) was eerder penningmeester van de Partij voor de Dieren, kandidaat voor de Provinciale Staten in Utrecht (2007) en voor de Tweede Kamer (2010). Vanaf eind 2010 tot april 2015 was hij bestuursvoorzitter van de Partij voor de Dieren en sinds april 2017 is hij statenlid voor de Partij voor de Dieren in Overijssel.

Folkerts zette helder uiteen wat de voor- en nadelen zijn van de diverse alternatieve methodes (wind- en zonne-energie, geothermie, warmtepompen, biomassa, etc.) om energie op te wekken. In zijn eigen vakgebied zet hij in op windenergie op de Noordzee met inachtneming van veiligheid van dieren, natuur en milieu. Grote nadelen van de huidige 'gratis' te verkrijgen energiebronnen (zon en wind), zijn de ongewisse toelevering en anderzijds de problemen met opslag. Van 'makkelijker' methodes zoals kernenergie is het radioactieve afval een enorm probleem. Folkerts voorziet op zijn vroegst vanaf 2050 grote mogelijkheden in energie uit Thorium en kernfusie, maar de technologie daarin is nu nog verre van ontoereikend. "Tot die tijd moeten wij alle - vaak ook minder succesvolle - methodes aangrijpen om energie te verkrijgen en de CO2 uitstoot zo snel mogelijk een halt toe te roepen. Want grotere opwarming van het klimaat is desastreus voor alle leven."

Voorafgaand aan de lezing reikte Fries statenlid van de Partij voor de Dieren Rinie van der Zanden een oorkonde uit aan dr. Theo van Gelder. Van Gelder, medisch specialist aan het MCL en voorzitter van de Stichting De Groene Ster Duurzaam, voert al geruime tijd samen met andere bestuursleden een juridische strijd tegen de milieu- en dieronvriendelijke festivals die elk jaar onder meer worden georganiseerd in het Leeuwarder natuurgebied De Groene Ster.

De Partij voor de Dieren vindt dat personen die zich belangeloos inzetten voor onze medeschepselen en de natuur, respect verdienen. Dieren en natuur moeten veel te vaak het veld ruimen voor menselijke belangen.

De lezing en de uitreiking van de oorkonde vonden plaats in 't Boshuis op camping Alkenhaer in Appelscha.

Meer berichten