vrijdag 18 september, 2020 08:43
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven
Foto: Duco de Vries

Weststellingwerf actief in Week tegen Kindermishandeling

Kindermishandeling is een ingewikkeld en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november) de verhalen van professionals, ouders en kinderen centraal. Ook in Weststellingwerf. Theatergroep KEI-Hart geeft een voorstelling aan de leerlingen van de bovenbouw van basisschool De Velden in Noordwolde-Zuid.

In Nederland groeien gemiddeld 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Bij de gemeente Weststellingwerf werken vier aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling. Samen met de Vlechtwerkers van de gebiedsteams letten zij op de signalen en het voorkomen van kindermishandeling.

Wat is de Week tegen Kindermishandeling?

Dit jaar staat de Week tegen Kindermishandeling in het teken van 'leren van elkaar'. Landelijk delen professionals, ouders en kinderen hun verhalen.

Wat doen we in Weststellingwerf?

Gemeente Weststellingwerf overlegt regelmatig met andere Friese gemeenten over huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. De aandachtsfunctionarissen hebben samen bedacht om in de landelijke Week tegen Kindermishandeling extra aandacht te geven aan het thema kindermishandeling. Want kindermishandeling komt helaas overal voor. Die extra aandacht komt er met de theatervoorstelling 'BREEK'. Deze wordt op drie locaties gegeven, waaronder in Weststellingwerf. 'BREEK' is een voorstelling over huiselijk geweld en kindermishandeling. Theatergroep KEI-Hart maakt (kinder)mishandeling in een gezin bespreekbaar. Ze gelooft erin dat je zo'n situatie zo vroeg mogelijk moet doorbreken om de gevolgen te beperken. Veel gevolgen van een onveilige jeugd worden pas jaren later zichtbaar. 'BREEK' laat zien waar je hulp kunt vinden.

Zorgen over een kind?

Maak je je zorgen over een kind, dan kun je (anoniem) advies vragen of je melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook bellen met de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur). Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De professionals van de gemeente Weststellingwerf hanteren deze meldcode. Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Meer berichten