donderdag 4 juni, 2020 03:21
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

Innovatieve aanpak beëindigen dakloosheid

De kranten staan er vol mee en het is een 'hot topic' in de talkshows: het aantal daklozen is in de afgelopen tien jaar verdubbeld en de verwachting is dat dit nog meer gaat toenemen. Om dakloosheid effectief te beëindigen is een innovatieve aanpak nodig.   

LIMOR is ervan overtuigd dat Housing First een voorbeeld is van zo'n innovatieve aanpak. Housing First gaat uit van het mensenrecht op huisvesting. Dat betekent dat mensen eerst onvoorwaardelijk een huis krijgen. Vervolgens zorgen we voor passende ondersteuning voor zo lang als nodig. Deze aanpak is bewezen effectief: maar liefst 8 op de 10 mensen blijkt op de lange termijn stabiel
gehuisvest. 

Complexe problematiek
Algemeen directeur LIMOR, Dirk Huisman, licht de keuze voor Housing First toe: "Als landelijke instelling voor maatschappelijke ondersteuning en rehabilitatie ondersteunen we mensen met ontzettend veel verschillende levensverhalen. De begeleiding van deze mensen is uitdagend omdat er meestal sprake is van meervoudige problematiek. Zo gaat dakloosheid vaak gepaard met verslaving of psychische problemen. Er bestaan dan ook geen pasklare oplossingen of standaardprotocollen die voor iedereen succes garanderen. In plaats daarvan is inlevingsvermogen en improvisatie cruciaal."

Samen werken aan oplossingen
Wanneer het te lang duurt voordat er een woning beschikbaar komt bestaat de kans dat problemen zullen escaleren. Dirk Huisman: "Om de woningnood voor mensen met een laag inkomen op te lossen en de toename van dakloosheid te stoppen is een gezamenlijke inspanning van ministeries, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, belangenbehartigers, ervaringsdeskundigen, gemeenten en bedrijven cruciaal. Alleen samen kunnen we de revolutionaire beweging van Housing First de impact geven die het verdient en het tekort aan geschikte huisvesting oplossen. Als landelijke speler werken wij graag aan een Nederland waar elk mens wordt voorzien in zijn of haar recht op een thuis."

Bewezen effectief 
Housing First gelooft in de kracht van vertrouwen: mensen weten zelf het beste waar ze hulp bij nodig hebben. Dat sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van LIMOR. Onze professionals denken in oplossingen en kansen. We begeleiden op basis van mogelijkheden en staan voor onvoorwaardelijke steun. Housing First heeft inmiddels ruim bewezen dat de aanpak werkt. Juist vanwege de onvoorwaardelijke steun krijgen deelnemers perspectief op een beter leven en vertrouwen in de toekomst.

Contact 
Meer weten over Housing First in Friesland of aanmelden? Mail naar info@limor.nl of bel naar 085 4856000. www.limor.nl.

Meer berichten