zondag 12 juli, 2020 15:13
Logo rondomvandaag.nl/Stellingwerven

Goed bezochte infomarkt gaswinningsplan Oldelamer

De informatiemarkt over het gaswinningsplan Oldelamer is dinsdagavond 5 november goed bezocht in het dorpshuis van Echtenerbrug. Bij de door het Ministerie van Economische Zaken georganiseerde avond kwamen meer dan honderd belangstellenden om informatie in te winnen, vragen te stellen en eventueel bezwaren in te dienen tegen de plannen.

Deze bezwaren, ook wel zienswijzen genoemd, kunnen tot 5 december bij het ministerie worden ingediend. Het gasveld ‘Oldelamer’ is één van de 250 kleinere gasvelden in Nederland. Het bedrijf Vermilion wil graag de in 2014 stopgezette gaswinning van dit veld weer op gaan pakken, zij het in mindere mate dan waar destijds vergunning voor is verleend. De duur van de boringen zal maximaal duren tot het jaar 2039. Vermilion was ook in Echtenerbrug aanwezig, evenals experts van TNO uit Delft en van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Gas is nog wel even nodig
“Deze avond is vooral bedoeld om iedereen van goede informatie te voorzien”, zegt Jan Bosch van het ministerie. Nu de grote gasvelden onder Groningen hun langste tijd hebben gehad vanwege de aardbevingen als gevolg van de decennialange gaswinning, worden de 250 kleinere velden belangrijker. Niet dat die velden ‘Groningen’ gaan overnemen oftewel net zoveel gaan produceren, maar de hoeveelheid die ze wel leveren is belangrijk om Nederland energietechnisch op de been te houden totdat de energietransitie een volledig feit is.

Die energietransitie is op vele fronten al in gang gezet met zonnepanelen, elektrisch rijden, windmolens, groengas, zelfs blauwe diesel, maar het kan nog wel even duren voordat het hele land in al zijn facetten voldoende energiebronnen heeft om de hoeveelheid gas te kunnen vervangen.

Bodemdaling en trillingen?
De grote angst is natuurlijk bodemdaling en bodemtrillingen die schade kunnen gaan veroorzaken. Volgens Justine Oomes van het ministerie zal het veld ‘Oldelamer’: “Zeker niet gaan trillen.” Bewoners en bedrijven kunnen gerust zijn. Alhoewel een bepaalde bodemdaling wel zal optreden. Mocht er schade optreden, dan kun je als burger of bedrijf contact opnemen met het Landelijk Loket Mijnbouwschade van de overheid. Kijk voor contactgegevens op www.rvo.nl/subsidiesregelingen/mijnbouwschade.

Zelf informatie inwinnen over het gaswinningsplan Oldelamer is mogelijk via de websites www.nlog.nl, www.hoewerktgaswinning.nl, www.vermilionenergy.nl, www.nam.nl en www.onsaardgas.nl.

Zienswijze moet per brief
Wil je een zienswijze oftewel bezwaar indienen dan moet dat voor 5 december bij het ministerie binnen zijn. Zienswijzen per e-mail worden niet in behandeling genomen. Het adres waar de brief naartoe moet is Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, postbus 248, 2250 AE Voorschoten, onder vermelding van ‘Inspraakpunt winningsplan (naam winningsplan).

Meer berichten