zaterdag 11 juli, 2020 13:22
Logo rondomvandaag.nl/Sneek
Foto: Duinen Zathe Appelscha

Miljoen euro steun voor Friese recreatie en toerisme

  Recreatie & Ontspanning

De provincie Fryslân heeft een bedrag van een miljoen euro ter beschikking gesteld aan Friese bedrijven in de recreatie- en toerismesector zodat ze zich kunnen aanpassen aan de nieuwe anderhalvemeter-economie. Vanaf 13 juli kunnen bedrijven aanvragen doen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

De provincie geeft tot 1500 euro subsidie per aanvraag voor aanpassingen die bedrijven moeten realiseren voor de anderhalvemeter-economie. Er is bijna één miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, via www.snn.nl/anderhalvemeterregelingfrl.

"Deze regeling is bedoeld als steuntje in de rug voor ondernemers die moeten investeren om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder. ‘De provincie wil zoveel mogelijk bedrijven in deze voor Fryslân zo belangrijke sector helpen om te voldoen aan de nieuwe eisen."

Tussen 1.000 en 1500 euro
Ondernemers kunnen maximaal 50 procent subsidie krijgen op de gemaakte kosten voor de aanpassingen, met een minimum bijdrage van 1000 euro en een maximum van 1500 euro. Ook ondernemers die sinds de persconferentie van 6 mei 2020 al maatregelen hebben getroffen en kosten hebben gemaakt, kunnen een beroep doen op de regeling, die voluit ‘Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân’ heet. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvraag.

Corona Actieplan
De anderhalvemeter-regeling is de belangrijkste maatregel uit het op 9 juni gepresenteerde Corona Actieplan Gastvrij Fryslân. Samen met een speciaal voor de coronacrisis opgerichte Taskforce Recreatie en Toerisme heeft de provincie het Actieplan opgesteld. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de Toerisme Alliantie Fryslân, Koninklijke Horeca Nederland, Hiswa/Recron, Merk Fryslân, Ynbusiness, Innovatieplatform Fryslân en Hotel Friesland. Al met al komt er via het Actieplan zo’n anderhalf miljoen euro beschikbaar.

Meer berichten