Geplagd riet uit Makkum gaat naar Afsluitdijk | RondOm Vandaag regionaal nieuws voor Sneek en omstreken
woensdag 20 januari, 2021 04:45
Logo rondomvandaag.nl/Sneek

Geplagd riet uit Makkum gaat naar Afsluitdijk

  Politiek

Geplagd riet uit de Makkumer Noordwaard wordt gebruikt bij de Afsluitdijk. In natuurgebied Makkumer Noordwaard (project Versterking Friese IJsselmeerkust) wordt riet geplagd om de natuur daar te versterken. 


Dit geplagde riet kan gebruikt worden als natuurlijke afscheiding tussen het natuureiland van Windpark Fryslân en de vismigratierivier. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân heeft besloten dat Aannemersbedrijf BWO-Van Hul deze gecombineerde opdracht één op één gegund krijgt en daarmee af te wijken van het provinciale inkoopbeleid.

Bedrag reserveren van 156.000 euro

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft per brief van 9 september 2019 een bijdrage toegezegd voor het uitvoeren van Natura 200 en KRW maatregelen Friese IJsselmeerkust in project Versterking Friese IJsselmeerkust. Deze bijdrage wordt nader vorm gegeven in een samenwerkingsovereenkomst. Voor het realiseren van de natuurvoorziening is een bijdrage gereserveerd van € 156.000,-

Meer berichten