zaterdag 11 juli, 2020 16:23
Logo rondomvandaag.nl/Sneek
Foto:

De geschiedenis van elke sloot in beeld gebracht

  Historie

SNEEK - De geschiedenis van elke sloot, van elke kavel, van plusminus het jaar 1150 tot nu anno 2019 is in twee jaar tijd in beeld gebracht en samengevoegd op de website www.landschapsboisudwesthoeke.nl.

Op dinsdag 29 oktober is het in Theater Sneek gepresenteerd aan ruim tweehonderd belangstellenden uit vele geledingen van de maatschappij uit het gebied van de gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren.

Oude kloosters, oude vaarwegen, oude zeedijken, oude binnenzeedijken, zelfs de groei en krimp van de meren in het waterrijke gebied kun je erop zien. De ontstaansgeschiedenis van het landschap vind je erop terug tot op 50 centimeter nauwkeurig. De geschiedenis van gebouwen, van kloosters, kerken, boerderijen, je kunt het zo gek niet bedenken of het is er via interactieve kaartbeelden die je ook nog eens over elkaar heen kunt leggen om bepaalde verschillen nog beter in beeld te krijgen.

Je eigen woonplaats tot in detail
De site is smullen voor elke historicus. De landschapsgeschiedenis van de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân is de levensloopbeschrijving van een steeds veranderend cultuurlandschap. De handleiding op de website legt stap voor stap uit hoe je de digitale landschapsbiografie kunt gebruiken.Je kunt zelf historische kaarten tevoorschijn toveren, je eigen woonplaats bekijken of bijvoorbeeld op zoek gaan naar cultuurhistorische relicten zoals dijken, sloten of voormalige stinzen bij jou om de hoek.

Scan de QR-code
Het gebied beslaat ongeveer een kwart van de provincie Fryslân, van de Afsluitdijk tot en met Joure en omgeving. Er komen flyers te liggen bij vele balies van gemeenten en recreatieve gebouwen en gelegenheden, want ook voor toeristen is het bijzonder leuke extra informatie over het gebied waarin ze recreëren. Vooral voor de cultuurtoerist interessant en ook watersporters vinden het geweldig interessant. Je kunt alle watergebieden tot op de centimeter nauwkeurig mee in beeld krijgen op je smartphone. Scan de QR-code van de flyer en klaar ben je.

Twee jaar aan gewerkt
Dennis Worst en Susan Coppens van maker Cultuurland Advies hebben er vele uren ‘monnikenwerk’ in gestoken om de site te maken. Met hulp van kaarten van provincie Fryslân, de gemeentes De Fryske Marren en Súdwest Fryslân en Stichting Erfgoed Natuurlijk Zuidwest Fryslân als opdrachtgevers en een klankbordgroep van experts die regelmatig tussentijds checkte of alles goed ging, was het een megaklus.

Zelf ook informatie toevoegen
De website zal dus een levende site worden, die de landschapsgeschiedenis actueel blijft bijhouden, die de geschiedenis schrijft terwijl het plaatsvindt. Het is een interessante informatiebron voor allerlei bedrijven, instanties, individuele burgers: iedereen die beroepshalve of hobbymatig met het landschap van de Sudwesthoeke te maken heeft.

Website www.landschapsbiosudwesthoeke.nl ongelooflijk gedetailleerd

Meer berichten