vrijdag 18 september, 2020 20:06
Logo rondomvandaag.nl/Sneek

Voorspeelavond met D-kandidaten in Koudum

  Evenement

KOUDUM - Achttien leerlingen van Kunstcentrum Atrium die opgaan voor hun D-examen geven donderdag 12 en vrijdag 13 december een optreden in Koudum. Aanvang is beide avonden om 20.00 uur. Gratis entree.

Aan de voorspeelavond bij Muziekschool Koudum (Singel 1, 8723 EZ) doen ook twee leerlingen van Seewyn Kunsteducatatie (gemeente Waadhoek) mee. De D-kandidaten bespelen saxofoon, bugel, hobo en dwarsfluit, es bas, trompet of trombone.

Het D-examen is het hoogste examen op een muziekschool. De voorspeelavond in Koudum maakt deel uit van het D-traject, dat verder bestaat uit instrumentale lessen en muziektheorie. Door het geven van een concert wennen de examenkandidaten aan het optreden op hoog niveau voor een publiek. Het volgende voorspeelmoment voor de D-kandidaten is zondag 15 maart 2020 in de hervormde kerk in Offingawier.

Donderdag 12 december
1. Xandra Albada (Stavoren) saxofoon
2. Eppie Minnema (Molkwerum) bugel
3. Rikst Postma (Spannum)* saxofoon
4. Leanne Lijzenga (Sneek) bugel
5. Bo Slot (Sneek) saxofoon
6. Anne-Marique Katsburg (Makkum) hobo
7. Pierke Reitsma (Schettens) saxofoon
8. Lieke Steigenga (Exmorra) bugel
9. Iefke Dotinga (IJlst) saxofoon

Vrijdag 13 december
1. Inger Haanstra (It Heidenskip) bugel
2. Ayolt Yntema (Wons) es bas
3. Anna Munniksma (Hindeloopen) dwarsfluit
4. Femke Groenhof (It Heidenskip) bugel
5. Annemarije Bosch (Molkwerum) trompet
6. Marit Albada (Wommels) dwarsfluit
7. Marwin Tolsma (Arum) bugel
8. Jeltje Joustra (Witmarsum) bugel
9. Peter Tempelaar (Tzumamarum)* trombone
10. Marinthe Brouwer (Sneek) bugel
11. Errit Yntema (Wons) bugel

*Leerlingen Seewyn Kunsteducatie

Meer berichten