woensdag 2 december, 2020 22:53
Logo rondomvandaag.nl/Sneek
Een leerling van het Marne College deponeert zijn mondkapje in een afvalbak.
Een leerling van het Marne College deponeert zijn mondkapje in een afvalbak. (Foto: Gemeente Sudwest Fryslân)

Bolswarder school en gemeente Súdwest samen tegen zwerfafval

  Educatie

De Bolswarder middelbare school Marne College gaat samen met de gemeente Súdwest-Fryslân de strijd aan met zwerfafval. Ze plaatsen tezamen tien nieuwe afvalbakken in Bolsward en hopen en wens en willen graag dat de hoeveelheid zwerfafval afneemt. Daarbij gaat het niet alleen om plekken op of bij het schoolplein, maar ook om het zwerfafval langs de zogeheten ‘snoeproute’.


De snoeproute heeft die naam omdat veel scholieren die gebruiken om in de pauze even naar de supermarkt te gaan en daarna weer terug naar school te keren. Er wordt dan wel eens een blikje, flesje of andere verpakking op de grond gegooid. In Bolsward ligt er vaak veel zwerfafval langs de Gijsbert Japicxlaan.

Nederland Schoon
“Wy hawwe kontakt socht mei Nederland Schoon”, vertelt Jan Hazenberg, hoofd frontoffice bij Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Zuid-West Fryslân waar het Marne College toe behoort. “Fan’t simmer hat ien fan Nederland Schoon hjir west. Wy hawwe mei in meiwurker fan ’e gemeente derby de rûte besjoen.” Ze hebben gekozen voor een zogenaamde ‘hotspotaanpak’: veel nieuwe afvalbakken.

Blikvanger vervangen
Op de route stond eerder de blikvanger. Deze bleek niet goed te werken: er lag meer afval naast dan erin. Daarom staat daar nu een gewone afvalbak. Een extra afvalbak is geplaatst bij het grasveldje bij het Marne College. En op het schoolplein nog eens acht. De school leegt zelf de extra afvalbak op het veldje naast de school.

“Als een school, vereniging of buurt een prullenbak zelf wil legen, werken we daar graag aan mee”, zegt wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân. “We zijn blij met deze samenwerking met het Marne College en hopen dat de buurt er ook van meeprofiteert.”

Minder zwerfafval
De afvalbakken staan er nu een maand. “It ferskil is goed te sjen, foaral trochdat de nije ôffalbakken better opfalle en de plakken dêr’t se steane ek”, vertelt Hazenberg. “Yn kombinaasje mei it lesmateriaal foar it fuortset ûnderwiis is it Marne College no ek ‘Supporter van Schoon’.”

Meer berichten