maandag 6 juli, 2020 08:29
Logo rondomvandaag.nl/Sneek
Gedeputeerde Sietske Poepjes (midden) presenteert de plannen, met links en rechts van haar de voorzitters van de onafhankelijke commissies die de adviezen hebben gegeven.
Gedeputeerde Sietske Poepjes (midden) presenteert de plannen, met links en rechts van haar de voorzitters van de onafhankelijke commissies die de adviezen hebben gegeven. (Foto: Johan Vogelzang)

Dertig miljoen euro voor Friese musea, kunst en evenementen

  Cultuur

Het culturele leven in Fryslân krijgt de komende vier jaar een flinke oppepper, zo is vandaag op het Provinsjehûs in Leeuwarden bekend gemaakt. Zes musea en zevenentwintig kunstorganisaties krijgen voor in totaal dertig miljoen euro subsidie om nieuw elan te geven aan het cultuuraanbod. Provincie Fryslân volgt hiermee het advies van twee onafhankelijke adviescommissies.

Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de nieuwe plannen. “Ferline jier binne wy mei ús nije kultuernota Nij Poadium in oare wei ynslein. Wy woenen ferbreding en fernijing fan it kultueroanbod yn Fryslân. Mei dizze besluten op basis fan de goed ûnderboude advizen fan de eksterne eksperts tinke wy in grutte ympuls te jaan oan in fernijend kultureel Fryslân.”

Deze musea verdelen 16,7 miljoen:
De musea krijgen 16,7 miljoen euro voor vier jaar. Nieuwkomers bij de musea zijn Museum Belvédère en Museum Drachten. Ook is er subsidie voor Museum Martena en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium op voorwaarde dat zij een strategische samenwerking aangaan. Naast deze nieuwkomers krijgen ook het Fries Museum, het Fries Scheepvaart Museum en het Natuurmuseum Fryslân financiële steun. De adviescommissie is erg te spreken over de kwaliteit en de (inter)nationale uitstraling van de musea die het rijke Verhaal van Fryslân op een bijzondere wijze uitdragen.

Deze kunstorganisaties verdelen 13,4 miljoen:
De kunstorganisaties krijgen 13,4 miljoen euro voor vier jaar. Nieuwkomers zijn Stichting Ivgi & Greben (dans), stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog en Stichting Nootstroom (klassieke muziek), Stichting het Achterland en stichting Illustere figuren (theater), Stichting VoorHeen De Gemeente en Kunsthuis Syb (beeldende kunst).

Nieuw manier van werken voor provincie Fryslân
Het toekennen van vierjarige financiering voor musea en kunstorganisaties is nieuw voor de provincie Fryslân. Het komt voort uit de in 2019 vastgestelde beleidsnota Nij Poadium 2021-2024. In dat plan staan ambities voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. De provincie richt zich hiermee op een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving.

Meer informatie
Het adviesrapport staat op www.fryslan.frl/nijpoadium.

Meer berichten