woensdag 2 december, 2020 22:36
Logo rondomvandaag.nl/Sneek
Foto: Stockfoto

Vogelgriep pluimveebedrijf Witmarsum: 90.000 dieren worden geruimd

Er is vogelgriep vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Witmarsum. Dat maken zowel de Rijksoverheid als de gemeente Súdwest Fryslân vanmorgen op de 21ste november 2020 bekend. Het bedrijf wordt geruimd om verdere verspreiding van de vogelgriep te voorkomen.


Bij het bedrijf met vleeskuikens is vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van een kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 90.000 dieren. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Witmarsum liggen drie andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Vervoersverbod binnen tien kilometer rond het bedrijf
In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen daarnaast nog 10 andere pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Witmarsum. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Landelijke ophokplicht blijft van kracht
Landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, zijn nog altijd van kracht. Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.

De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken is eerder al uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Meer berichten