zaterdag 24 oktober, 2020 22:49
Logo rondomvandaag.nl/Sneek
Willem-Alexander en Máxima tijdens hun Friese les aan het OSG Singelland in Drachten.
Willem-Alexander en Máxima tijdens hun Friese les aan het OSG Singelland in Drachten. (Foto: Rijksvoorlichtingsdient)

Willem-Alexander en Máxima in zuidoostelijk Friesland op pad geweest

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben donderdag een streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân gebracht, aan de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Smallingerland. Het bezoek stond in het teken van de toekomst van de provincie Fryslân, met de nadruk op duurzaamheid, de landbouwsector en de Fryske taal en cultuur.


Het streekbezoek aan begon op het Ecomunitypark in Oosterwolde. Op dit bedrijventerrein ligt de focus op balans tussen economie en ecologie. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben een fietstocht over het Ecomunitypark, onder andere begeleid door Commissaris van de Koning Arno Brok.

Ze brachten en bezoek aan ECOstyle, producent van duurzame bestrijdingsmiddelen, en het Biosintrum, waar bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan naar bodemgezondheid. Deze organisaties zetten zich onder andere in voor duurzaam ondernemen en kennisuitwisseling.

Daarna ging het bezoek verder naar duurzame kaasboerderij Kaasboerderij de Deelen, gelegen in het gelijknamige natuurgebied. Ongeveer 240 koeien produceren daar dagelijks 6.000 liter melk, waarvan 75 procent voor de eigen kaasproductie van het bedrijf wordt gebruikt. Na een rondleiding door de melkveehouderij en de kaasmakerij, zijn Willem-Alexander en Máxima in gesprek gegaan met jonge agrariërs over de toekomst van de landbouw in Fryslân en de uitdagingen waar de nieuwe generatie in deze sector voor staat.

Het Koningspaar heeft vervolgens in Drachten mee gedaan aan een Fryske les. Fries (Frysk) is een officiële taal. Het is een verplicht vak in het basisonderwijs en een keuzevak in het middelbaaronderwijs in de provincie Fryslân. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn bij een deel van een les Frysk van havo/vwo-4-leerlingen van OSG Singelland in Drachten aanwezig geweest.

Ze kregen in uitleg over de Fryske taal en cultuur en hebben daarna het streekbezoek aan Zuidoost-Fryslân afgesloten met een vaartocht langs skûtsjes op het startschip Zevenwolden. Skûtsjesilen is het wedstrijdzeilen met historische vrachtzeilschepen, dat onlangs is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het Koningspaar heeft de Zevenwolden bekeken, het startschip van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS).

De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) organiseert sinds 75 jaar jaarlijkse zeilwedstrijden op de Friese wateren. Tijdens de vaartocht werd gesproken over de betekenis van skûtsjesilen in Zuidoost-Fryslân, enkele Fryske skûtsjes voeren mee met het Koningspaar en zorgden voor een mooie ambiance.

Behalve het ceremoniële gehalte was er dus ook duidelijk een inhoudelijk deel aan het bezoek, waarbij het Koninklijk Paar zich liet informeren over wat er aan belangrijke zaken speelt in het gebied. Zuidoost-Fryslân, ook wel ‘het andere Friesland’ genoemd, kenmerkt zich door gemeenschapszin (mienskip), landbouw en een rijk geschakeerd natuurlandschap. De streek heeft echter ook te maken met ontwikkelingen als krimp, vergrijzing en klimaatverandering. Hierdoor staat de leefbaarheid van het gebied onder druk. Dit jaar is een Regio Deal gesloten tussen het Rijk en verschillende partijen in de regio om de brede welvaart en het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de streek te verbeteren.

De locaties die tijdens het bezoek werden bezocht, zijn vooraf niet aangekondigd om groepsvorming te voorkomen en anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen vanwege het coronavirus.

Meer berichten