woensdag 12 augustus, 2020 11:40
Logo rondomvandaag.nl/Sneek

Súdwest-Fryslân onderzoekt potentie restwarmtenet Bolsward

Súdwest-Fryslân ziet in Bolsward potentie in de ontwikkeling van een restwarmtenet. Dit warmtenet zou woningen kunnen verwarmen als alternatief voor aardgas.

De gemeente wil in het eerste kwartaal van 2020 een haalbaarheidsstudie laten doen. Aan de noordwestkant van de stad zijn vier bedrijven gevestigd waarvan de gemeente weet dat deze restwarmte hebben.
Het gaat om Rentex Floron, Hochwald Foods Nederland, UCC Coffee Benelux en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met de vier bedrijven is al contact gelegd.

De studie moet duidelijk maken of deze bedrijven voldoende restwarmte produceren om een warmtenet te voeden. Mogelijk zijn er nog meer bedrijven die kunnen aansluiten waarvan nu nog onbekend is of zij restwarmte produceren. "De resultaten van de studie willen we ook gebruiken voor onze Transitie Visie Warmte", zegt wethouder Erik Faber van 'duurzaamheid'. "In deze visie, die uiterlijk eind 2021 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, geven we aan welke wijken voor 2030 aan de beurt zijn om aardgasvrij te worden gemaakt."

Meer berichten