woensdag 12 augustus, 2020 10:36
Logo rondomvandaag.nl/Sneek

Gemeente in actie tegen tweede woninggebruik Hindeloopen

HINDELOOPEN - Súdwest-Fryslân treedt handhavend op tegen elf woningeigenaren in Hindeloopen. De elf gebruiken hun huizen in de stad als tweede woning of verhuren het voor recreatief gebruik. Dat is tegen de regels.

De elf krijgen deze week een brief waarin de gemeente aangeeft dat zij binnen zes weken moeten stoppen met de verhuur of met het gebruik als tweede woning. Het gaat om een zogeheten vooraankondiging last onder dwangsom. Dit betekent dat de gemeente nog geen sancties oplegt.

De woningeigenaren hebben nu eerst de gelegenheid te reageren op het besluit van de gemeente. Als het tot het opleggen van dwangsommen mocht komen, dan kunnen deze variëren van 750 tot 1500 euro per overtreding, tot een maximum van 6000 euro.

Het recreatief gebruik van woningen in Hindeloopen is een twistpunt in de stad. De gemeente nam vorig jaar het initiatief voor het project Leefbaar Hindeloopen, dat ook mogelijke oplossingen moest aandragen voor het recreatief woninggebruik. In september van dit jaar bleek echter dat de standpunten van de betrokken inwoners te ver uiteen liggen.

Al sinds oktober 2018 voeren toezichthouders van de gemeente controles uit in de stad. Het gaat om zeventien adressen, waarvan een aantal in het Beschermd Stadsgezicht. "De controles vonden plaats op verschillende dagen en tijdstippen. Sommige adressen zijn in een jaar tijd ruim twintig keer bezocht", zegt wethouder Mark de Man. "In diverse gevallen zijn er gesprekken gevoerd met de op het adres aanwezige personen. Zo hebben we een goed beeld gekregen van het gebruik van de woningen."

In vijf gevallen werden geen overtredingen vastgesteld. Over één woning nam de gemeente nog geen standpunt in. In de andere elf gevallen is er sprake van recreatief verhuur via populaire internetsites, of als tweede woninggebruik door de eigenaar zelf. "Dat is in strijd met het bestemmingsplan. Daarom hebben we nu maatregelen aangekondigd", zegt De Man. "Tegelijkertijd is het goed om te zien dat er in de stad opnieuw een discussie op gang is gekomen over de grenzen waarbinnen de stadsbewoners het tweede woninggebruik aanvaardbaar vinden."

De wethouder wijst erop dat het recreatief gebruik ook positieve effecten heeft gehad. "Niet alleen door het toerisme en de economische revenuen daarvan. Ook door het tegengaan van verkrotting. Het waren juist mensen van buiten de stad die deze verkrotte woningen kochten en opknapten, en zo voor Hindeloopen hebben behouden."

Meer berichten