woensdag 12 augustus, 2020 11:50
Logo rondomvandaag.nl/Sneek

Voorgenomen aanwijzing Nij Ylostins tot monument

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân zijn van plan het wooncomplex Nij Ylostins in IJlst aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Met deze 'voorgenomen aanwijzing' volgt het college het advies van monumentencommissie Hûs & Hiem.

De commissie oordeelt dat Nij Ylostins van "voldoende cultuurhistorische en architectuurhistorische betekenis" is om de aanwijzing tot gemeentelijk monument te rechtvaardigen. Burgemeester en wethouders gaan hier nu voorlopig in mee.

"Voor een definitieve aanwijzing is het op dit moment te vroeg", zegt wethouder Erik Faber. "Met de voorlopige aanwijzing laten we nu zien welke richting we op willen. We hopen zo ook de ongerustheid van de bewoners van Nij Ylostins weg te nemen." Om tot een definitief besluit te komen, moet de gemeente nu eerst de belangen van alle betrokken partijen zorgvuldig tegen elkaar afwegen.

"Zo'n afweging is nodig om een gedegen en juridisch goed gemotiveerd besluit te kunnen nemen", zegt Faber. "Binnen drie dagen is dat onmogelijk." De wethouder wijst er op dat de behandeling bij Hûs & Hiem weliswaar op 21 november was, maar dat de gemeente het schriftelijk advies van Hûs & Hiem pas op 3 december heeft ontvangen.

"Mogelijk bestaat de indruk dat de gemeente na het advies van Hûs & Hiem alleen nog maar 'ja' hoeft te zeggen, en bij wijze van spreken onderaan de pagina, bij het kruisje, hoeft te tekenen voor akkoord. De wettelijke regels schrijven ons wat anders voor. Wij hebben de plicht de te beschermen monumentale waarden af te wegen tegen de belangen van Elkien, als eigenaar van Nij Ylostins." Het college koerst af op een definitief besluit vóór 25 februari 2020. 

Meer berichten