zondag 31 mei, 2020 23:54
Logo rondomvandaag.nl/Sneek

Openingshandeling Orange the World bij Waterpoort in Sneek

De gemeente Súdwest-Fryslân zegt 'nee' tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Vanaf 25 november kleurt de Waterpoort in Sneek twee weken oranje, net als de houten bruggen it Krúsrak én it Dúvelsrak, in de N7. Ook het kerkje in Goënga staat in die periode in het oranje licht. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

De Waterpoort is maandagavond het Friese middelpunt van Orange the World. Wethouder Gea Wielinga van Súdwest-Fryslân verricht daar om 19.00 uur de aftrap van de campagne. Nadat het eeuwenoude symbool van Sneek in het oranje licht is gezet, komen roeiers – in het oranje gekleed – onder de Waterpoort door en brengt het Súdwestkoor, met gastzangers én soliste Louiza Saitova, drie liederen ten gehore.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander landmark door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Time Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waaraan meer dan honderd landen meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen. De campagne wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women, de VN organisatie voor vrouwenrechten.

Nederland zal naar verwachting dit jaar de meeste oranje gebouwen en objecten ter wereld tellen, verspreid over het hele land. In Fryslân doen naast Súdwest-Fryslân ook Leeuwarden (met de Elfstedenfontein, het stadhuis, het Stadhouderlijk Hof en de kerk in Mantgum), De Fryske Marren (de Elfstedenfontein in Sloten) en Heerenveen (gemeentehuis Crackstate en de kerk in Tjalleberd) mee. Daarnaast organiseren lokale en nationale organisaties voor vrouwenrechten en emancipatie straatacties en andere activiteiten tijdens de '16 Days of Action'.

Connectie met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Orange the World campagne levert een bijdrage aan de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 werden afgesproken in de Verenigde Naties. Een van de doelen gaat specifiek over het verbeteren van de mensenrechten en positie van vrouwen en meisjes, waarvan het stoppen van geweld een essentieel onderdeel is. Het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes vergt inspanning op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Een belangrijke stap hierin is om inwoners te vertellen over (slecht) het nog altijd gesteld is met de positie van vrouwen en meisjes, en wat zij daaraan kunnen verbeteren.

Achtergrondinformatie voor de media:

Een kaart van Nederland met de volledige lijst van deelnemende gemeenten en provincies is te vinden op de website: www.orangetheworld.nl/map. Ook zijn daar de activiteiten van maatschappelijke organisaties rond the Orange the World campagne opgenomen.

In Nederland wordt de Orange the World campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta International en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

UN Women Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Het UN Women Nationaal Comité Nederland (UN Women NC Nederland) vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd.

Zonta International en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao zijn serviceclubs van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld.

Meer berichten