vrijdag 18 september, 2020 20:08
Logo rondomvandaag.nl/Sneek
Foto:

Kledingbus SWF voorziet ruim twee jaar in een behoefte

SNEEK - De ruim twintig vrijwilligers van Kledingbus Sudwest Fryslân voorzien sinds juli 2017 in een duidelijke behoefte. Met hun bus voorzien ze mensen op twaalf locaties in de gemeente van kleding en gezelligheid.

Uitbreiding activiteiten met Deelwinkel in Bolsward
Vijf dagen per week leggen ze een vaste route af langs deze locaties in dorpen en steden.Op de website www.kledingbusswf.nl is te zien welke dorpen en steden ze bezoeken, van Sneek tot Pingjum en daartussen en omheen.

“Bij onze kledingbank in Bolsward hebben we 150 bezoekers per week. De exacte aantallen van de kledingbus ken ik niet hoor, maar het aantal bezoekers groeit nog”, zegt initiatiefnemer Kees van Kordelaar, diaconaal opbouwwerker van de Zalige Titus Brandsma Parochie uit Bolsward. In Sneek staat er soms een wachtrij omdat niet iedereen tegelijkertijd naar binnen kan.

Soms zelfs nieuwe kleding
“Het is bijzonder hoeveel kleding wij krijgen, soms zitten de kaartjes er nog gewoon aan en is het dus nog als nieuw. Het aantal bezoekers dat wij krijgen op de 12 locaties, geeft aan dat er zeker behoefte is aan deze kledinglijn die verbindt. De kledingbus is er voor alle mensen, arm en rijk en alles er tussenin. Juist omdat iedereen iedereen in de kledingbus kan ontmoeten maakt het zo waardevol. Als je voldoende geld hebt wil dit nog niet zeggen dat je niet eenzaam kunt zijn en behoefte hebt aan gezelschap. We kunnen leren aan en van elkaar!”

Sociaal netwerk versterken
“We hebben er een heel klein keukentje in waar we koffie en thee zetten, er staan een paar stoelen, een gezellige zithoek. Een derde van de bus is ingericht als gezellig plekje om even te zitten en bij te kletsen”, zegt Kees. Dat sociale aspect is ook het meest belangrijk, het vergroot de onderlinge verbondenheid in de wijken en dorpen waar de kledingbus komt.

Kees van Kordelaar is als diaconaal opbouwwerker van de Zalige Titus Brandsma Parochie fulltime actief op het maatschappelijk vlak. Hij regelt en coördineert van alles, van een Repair Café, kledingbank tot een Budgetmaatjes-project. Voor al die projecten zijn dat zo’n 85 vrijwilligers. “Ik heb van mijn kerk het mandaat gekregen om de wereld een stukje mooier te maken en dat mag ik op deze manier vorm geven.”

Deelwinkel in Bolsward
Want op 22 november om 16.00 uur opent hij samen met anderen aan de Dijkstraat 43 in Bolsward een Deelwinkel, waar mensen van alles kunnen delen, waar mensen elkaar kunnen helpen met van alles en nog wat. Het is een initiatief van het diaconaal platform van Bolsward, waar de kerken van Bolsward in vertegenwoordigd zijn, te weten Gasthuiskerk, Martini Gemeente, het Keerpunt en de Zalige Titus Brandsma Parochie.

Met als motto: Delen=Verbinden wordt het een plek in Bolsward waar koffie en thee klaarstaat voor de hele Bolswarder samenleving en omgeving, een plek waar iedereen welkom is en waar je mag zijn wie je bent. Kwetsbare mensen welke te maken hebben met een sociaal isolement. Mensen van alle geloofsgemeenschappen en betrokkenen van kerken. Een plek met een open en gastvrije sfeer, waar je even stil kunt zijn en een kaarsje kunt branden en een plaats waar ook kleine goederen/ diensten gedeeld kunnen worden. Waar je je verhaal kwijt kunt. Met het idee eventueel uit te kunnen breiden met activiteiten en workshops.

Meer berichten