dinsdag 19 november, 2019 00:42
Logo rondomvandaag.nl/Sneek
Vertegenwoordigers van gemeente, Rabobank, bedrijven, onderwijs en vrijwilligersoganisaties samen aan de slag vóór financiële gezondheid.
Vertegenwoordigers van gemeente, Rabobank, bedrijven, onderwijs en vrijwilligersoganisaties samen aan de slag vóór financiële gezondheid. (Foto: Tom Coehoorn)

Netwerk Financieel Gezond Súdwest-Fryslân breidt uit

Súdwest-Fryslân wil partijen verbinden die opkomen voor mensen met betalingsproblemen of schulden. Daarnaast wil de gemeente goed financieel gedrag promoten. Met dit doel organiseerde de gemeente samen met Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland opnieuw een event 'Financieel gezond'.

"Praten helpt als je zorgen hebt over geld", zegt wethouder Stella van Gent. "Maar juist praten over schulden is zo lastig." Het doorbreken van dit probleem is van groot belang om de geldzorgen op te lossen, zegt de wethouder. "Want hoe eerder iemand er over praat, hoe eerder diegene geholpen kan worden. Door een vriend of buurvrouw. Of door hulp van het gebiedsteam, de werkgever of een andere organisatie in onze gemeente."

Geldzorgen is niet iets om je voor te schamen, het kan iedereen overkomen. Klein of groot, door een levensgebeurtenis of omdat het moeilijk rondkomen is. Financieel Gezond SWF wil in Súdwest-Fryslân een groeiend en sluitend netwerk worden, met een focus op het behouden van financiele gezondheid, vroegtijdig in beeld krijgen van financiele problemen en adequate, passende hulp aanbieden bij schulden.

Alle partners spelen zelf een belangrijke rol bij de uitbreiding van het netwerk. Een aantal van de partners is als ambassadeur op pad gegaan om nieuwe partijen te werven door het belang en de noodzaak van dit onderwerp te bespreken. Want vroeg signaleren en voorkomen is beter, dan wanneer je met een loonbeslag wordt geconfronteerd.

Dit heeft ertoe geleid dat de volgende nieuwe partners verwelkomd konden worden: Jobz-on, Van Dijk & De Boer, Hoekstra Transport, Stichting Leergeld, Stichting Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Sneek, cliëntenraad WWB, Notariskantoor Rientjes, Stichting Present, Kredietbank Nederland en Stichting Lezen en Schrijven. Ook deze nieuwe partners zijn nu als ambassadeurs van dit netwerk opgeroepen om nieuwe partners te werven. De ambitie is om over een half jaar het aantal deelnemers te verdubbelen.

Naast deze nieuwkomers en de gemeente heeft Financieel Gezond nog veertien netwerkpartners: Rentex Floron, Jumbo Kooistra, Rooth Multiservice, Poedercoating Bolsward, Feadship De Vries, Vluchtelingenwerk, Humanitas Thuisadministratie, Sociaal Collectief SWF, Papierwinkel, Budgetmaatjes, ROC Friese Poort, De Schuilplaats, Gebiedsteams SWF en Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

Meer berichten