zaterdag 15 augustus, 2020 22:43
Logo rondomvandaag.nl/schouwen-duiveland
Art impression Brouwerseiland
Art impression Brouwerseiland (Foto: Brouwerseiland B.V.)

Consultatie concept bestemmingsplan Brouwerseiland

  Recreatie & Ontspanning

In het voorjaar van 2019 deed de Raad van State uitspraak over het plan Brouwerseiland. Initiatiefnemer Brouwerseiland B.V. liet de gemeente nadien weten dat zij de door de Raad van State geconstateerde gebreken in zowel bestemmingsplan, omgevingsvergunning als natuurvergunning voor de ontwikkeling van het project Brouwerseiland zou gaan herstellen.

In de afgelopen maanden heeft Brouwerseiland B.V. het (concept) bestemmingsplan voor het project Brouwerseiland aangepast. Tevens is een substantieel deel van de onderzoeken, die als bijlage bij de toelichting of de regels van het bestemmingsplan behoren, geactualiseerd en zo nodig aangepast. Het college van burgemeester en wethouders vindt het concept bestemmingsplan dusdanig onderbouwd, dat het concept deze week wordt verzonden naar de appellanten, die tegen het vorige bestemmingsplan beroep hebben aangetekend en ontvankelijk zijn verklaard. Deze partijen hebben (zonder enige verplichting) drie weken de gelegenheid om een reactie te geven op het concept bestemmingsplan.

De natuurvergunning is in het voorjaar van 2020 aangevraagd bij de Provincie Zeeland. Het college van Gedeputeerde Staten treedt op korte termijn naar buiten over de ontwerp beschikking natuurvergunning.

www.schouwen-duiveland.nl

Meer berichten