vrijdag 23 oktober, 2020 23:02
Logo rondomvandaag.nl/schouwen-duiveland
Zegelstempel van de Weeskamer van de stad Zierikzee. In het randschrift van de zegel staat 'Weeskamer van Zzee'. Datering ca. 1700-1800. Materiaal messing. Hoogte 2,5 cm, diameter 3,8 cm.
Zegelstempel van de Weeskamer van de stad Zierikzee. In het randschrift van de zegel staat 'Weeskamer van Zzee'. Datering ca. 1700-1800. Materiaal messing. Hoogte 2,5 cm, diameter 3,8 cm.

Open Archievendag 10 oktober

  Cultuur

Ook dit jaar organiseren het gemeentearchief Schouwen-Duiveland en het Stadhuismuseum Zierikzee samen een dag met activiteiten rondom het thema Oost/West van de Maand van de Geschiedenis. Hierbij staat het unieke Weeskamerarchief van Zierikzee centraal. Op 10 oktober wordt het oudste deel van dit archief digitaal toegankelijk. Dit betekent een nieuwe mijlpaal in de digitalisering van de archieven van de gemeente Schouwen-Duiveland.


Weeskamer en Weeshuis, wat is het verschil?

De Weeskamer in Zierikzee was een instelling die toezicht hield op het beheer van de bezittingen van weeskinderen totdat ze meerderjarig of getrouwd waren. In de praktijk betekende dit dat de weeskamer de werkzaamheden van de voogden van de wezen controleerde. Het Weeskamerarchief bevat veel interessante gegevens over het leven van alledag in vroeger eeuwen. Welke meubels stonden er in de Zierikzeese woningen, wat voor kleding lag er in de kast? En wat was er in een Zierikzeese winkel of pakhuis te vinden?

De Weeskamer moet niet worden verward met een weeshuis. Het Zierikzeese Weeshuis nam daadwerkelijk weeskinderen van poorters of burgers van de stad in huis op, wanneer de familie niet voor hen kon zorgen. Het pand stond op het Kerkhof ten zuiden van de grote kerk. Het huidige Burgerweeshuis, in gebruik genomen in 1863, staat iets oostelijker. 

Activiteiten

Voor alle activiteiten geldt dat het bezoekersaantal beperkt is. Aanpassing van de Coronamaatregelen heeft er toe geleid dat het ochtendprogramma is geschrapt. Houdt u de website van het gemeentearchief in de gaten. Als u zich al heeft aangemeld, ontvangt u bericht als de geplande activiteit geen doorgang kan vinden.

Ochtendprogramma is vervallen!

Het ochtendprogramma (digitale rondleiding door het depot en de lezing van Katie Heyning over het Weeskamerarchief) in het gemeentehuis is door de nieuwe maatregelen vervallen! Alle mensen die zich hebben aangemeld zijn geïnformeerd. De digitale rondleiding van archivaris Ilja Mostert langs de depots kunt u binnenkort zien op onze website.

Middagprogramma

Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur start een bezoek aan de Regentenkamer van het Burgerweeshuis. Het goudleerbehang en de schilderijen getuigen van de weelde waarmee de regenten en regentessen van het weeshuis zich vroeger omringden. Op deze plek beslisten zij over het lot van de aan hun zorg toevertrouwde weeskinderen. Chris Braat vertelt u er tijdens de rondleiding nog veel meer over.

Locatie: Burgerweeshuis, Poststraat 45, Zierikzee, toegang gratis.

Per rondleiding kunnen maximaal 6 personen naar binnen. Aanmelden noodzakelijk, via gemeentearchief@schouwen-duiveland.nl of tel. 0111 452320.

In het Stadhuismuseum is een nieuwe expositie ingericht in het Archiefkabinet. Enkele in de Zierikzeese boedelinventarissen genoemde voorwerpen worden hier geëxposeerd, naast archiefstukken uit het archief van de Weeskamer. Gebruiksvoorwerpen en exotische objecten laten zien dat Zierikzeeënaars Oost en West letterlijk in huis haalden.

Locatie: Stadhuismuseum Zierikzee, Meelstraat 6-8, Zierikzee, toegang zie website museum.

Online reserveren noodzakelijk, via https://www.stadhuismuseum.nl/.

Meer berichten