zaterdag 4 april, 2020 00:54
Logo rondomvandaag.nl/schouwen-duiveland
Rini de Looze
Rini de Looze (Foto: )

Aftrek advocaatkosten van procedure partneralimentatie

  Column

Inmiddels zitten we weer volop in de strijd om aangiften inkomstenbelasting af te werken. Daarbij gaat het veelal over aftrekbare mogelijkheden. De vraag om aftrekbaarheid van advocaatkosten komt dan ook voor. Hierbij een voorbeeld.

Een man voerde in 2016 procedures tegen zijn ex-echtgenote om partneralimentatie te verkrijgen. Begin 2018 kwamen zij in een convenant overeen dat zij over en weer geen partneralimentatie hoefden te betalen. De man had echter wel advocaatkosten gemaakt en trok deze in zijn aangifte IB 2016 af. De inspecteur weigerde de aftrek. Alleen als de procedure was gelukt en er daadwerkelijk uitkeringen waren verkregen, waren de kosten aftrekbaar. De man ging in beroep.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het met de man eens dat kosten die waren gemaakt om partneralimentatie te verwerven aftrekbaar waren, ook als die poging was mislukt, mits op het moment  dat de kosten waren gemaakt redelijkerwijs was te verwachten dat die alimentatie zou worden toegekend. De Rechtbank vond dat de man met de draagkrachtberekening die hij had verstrekt aannemelijk had gemaakt dat redelijkerwijs was te verwachten dat hij alimentatie zou verkrijgen. De Rechtbank accepteerde van de totale advocaatkosten de helft en verleende daarvoor aftrek.

Aftrekbare kosten van uitkeringen en verstrekkingen zijn de daarop drukkende kosten voor zover zij zijn gemaakt tot verwerving, inning en behoud van die uitkeringen en verstrekkingen. Dit betekent dat kosten ter verwerving van uitkeringen en verstrekkingen slechts aftrekbaar zijn voor zover daar uitkeringen of verstrekkingen tegenover staan. Daarvan is in dit geval geen sprake. De Rechtbank lijkt een nieuwe voorwaarde te introduceren door mee te wegen of de civielrechtelijke procedure, ondanks de (negatieve) uitkomst, een redelijke kans van slagen had. Het is maar zeer de vraag of andere (hogere) rechters deze uitleg volgen.  We volgen derhalve de directe voorgeschreven mogelijkheden tot benoemde aftrek in de Wet maar kijken zeker ook naar de mogelijkheden die daarmee in strekking zijn.  

Rini de Looze schrijft voor de redactie artikelen op fiscaal en administratief gebied die relevant zijn voor ondernemers en particulieren. Kijkt u voor meer informatie ook op de website www.deloozefinancien.nl

Meer berichten