woensdag 8 juli, 2020 05:46
Logo rondomvandaag.nl/schouwen-duiveland
Foto: Gemeente Schouwen-Duiveland

Datalek bij mailing gemeente

Eind van de middag heeft de gemeente een datalek geconstateerd. Bij een mailing gericht aan circa 300 à 350 ondernemers waren de mailadressen per abuis zichtbaar voor alle geadresseerden. 

Waar gaat het om?

Vandaag is aan circa 860 ondernemers een mail gestuurd die een aanvraag hebben gedaan in het kader van de Corona-maatregelen. Dit is in vijf 'badges' gegaan. Bij twee van de vijf badges zijn de mailadressen zichtbaar geweest voor iedereen (CC verstuurd in plaats van BCC). Dit betreft ongeveer 300 - 350 ondernemers.

Het betreft een mailing in het kader van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De regeling kon tot 1 juni 2020 worden aangevraagd. Inmiddels is bekend dat deze regeling een vervolg kent, de zogenaamde Tozo-2. Deze regeling geldt voor de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. In de mailing wordt uitgelegd hoe men een aanvraag voor deze Tozo-2 regeling kan indienen. De mailing bevat geen persoonlijke gegevens van de ondernemers.

De gemeenteraad is ook op de hoogte gesteld.

Wat gaat er gebeuren?

Het datalek wordt gemeld bij de Autoriteit Persoongegevens. Dit moet binnen 72 uur en pakken wij gelijk op. Ook gaat er zo spoedig mogelijk een mail de deur richting de betreffende ondernemers om dit te melden en excuus hiervoor aan te bieden.

Oprechte excuses

Wethouder Cees van den Bos: ‘Dit is oprecht zeer, zeer vervelend en pijnlijk. Zeker in deze moeilijke tijden. Vooral voor de betrokkenen, maar uiteraard ook voor ons als college. Het zal duidelijk zijn: dit had niet mogen gebeuren en het is – ook voor ons – zeer wrang dat we dit niet meer kunnen herstellen. Voor dit alles bieden wij onze oprechte excuses aan de betrokkenen aan. Er uiteraard spannen wij ons tot het uiterste in om zorgvuldig de acties te nemen die nu nodig zijn.’

  

Meer berichten