woensdag 8 juli, 2020 05:58
Logo rondomvandaag.nl/schouwen-duiveland
Foto: Gemeente Schouwen-Duiveland

Persbericht: Onderzoek naar regioschool Westhoek

SCHOUWEN-DUIVELAND - Is het mogelijk om een Regioschool te realiseren voor de Westhoek? De gemeente Schouwen-Duiveland en de schoolbesturen van Obase en Radar hebben dit laten onderzoeken voor het gebied dat bekend staat als het cluster Noord-West op Schouwen-Duiveland. 

De afgelopen periode is onder begeleiding van adviesbureau Hevo gewerkt aan een onderwijsvisie, een locatieonderzoek en een draagvlakonderzoek. In het eindrapport ‘Samen Verder’, waarbij ook Kibeo en sportvereniging FC de Westhoek zijn betrokken, worden de resultaten van deze onderzoeken gepresenteerd. Het eindrapport onderbouwt de aanvraag van 30 januari 2020 van de schoolbesturen Obase en Radar, waarin de schoolbesturen de gemeente vragen om de nieuwbouw van vier scholen op één locatie. Gebaseerd op het eindrapport hebben de schoolbesturen Obase en Radar voor de scholen Onder de Wieken, de Kirreweie, ’t Staepelhof en de Helcherseeschool één nieuwbouwlocatie aangevraagd. De nieuwbouwlocatie wordt geschat op een benodigd investeringskrediet van € 5,8 miljoen. De locatie is bedoeld voor twee scholen: één van Radar en één van Obase. De nieuwe locatie verwacht zo’n 365 leerlingen op te vangen met een omvang van circa 2.236 m2.

De onderwijsvisie is opgebouwd met schoolbesturen, schoolteams, medezeggenschapsraden en ouders. Het draagvlakonderzoek bestaat uit gesprekken met dezelfde stakeholders, inclusief stads- en dorpsraden. Het locatieonderzoek is met deskundigheid van gemeente en schoolbesturen opgesteld.

Eindrapport ‘Samen Verder’ samengevat

De belangrijkste aanbevelingen uit het eindrapport zijn:

1. De realisatie van de Regioschool draait qua onderwijs om de herhuisvesting van de scholen in Burgh-Haamstede, Renesse en Scharendijke op één locatie;

2. De school in Brouwershaven fuseert niet mee vanwege de te grote afstand tot de mogelijke nieuwe locaties. Daarmee behoudt Brouwershaven een eigen schoollocatie.

3. Op basis van het locatieonderzoek inclusief reistijden-analyse en draagvlakonderzoek, is geconcludeerd dat een centrale locatie in Renesse het meest geschikt is als locatie voor de nieuwe Regioschool. De andere twee mogelijke locaties in Burgh-Haamstede en Scharendijke liggen te ver uit elkaar, waarbij door een keuze voor één van deze locaties er een groot beroep gedaan wordt op inwoners uit de andere kern.

4. Hevo adviseert om parallel aan de planvoorbereiding voor de regioschool te kijken naar andere onderdelen op of direct aan de locatie van de Regioschool. Het hierbij om aanvullende kind- en regiovoorzieningen (zoals sport, kinderopvang) die van de regioschool een multifunctionele locatie maken.

5. Ook wordt geadviseerd te onderzoeken of en op welke wijze het leerlingenvervoer georganiseerd kan worden van en naar de nieuw te realiseren Regioschool.

Vervolg

De gemeenteraad wordt op 15 juni 2020 geïnformeerd over het eindrapport en de gelegenheid geboden hun gedachten te delen. In de commissie Samenleving en Bestuur van 24 juni 2020 wordt het eindrapport door de commissie besproken en input aan het college meegegeven voor de verdere besluitvorming. Vervolgens wordt de aanvraag in 2020 door het college beoordeeld en besluit de gemeenteraad of er in de nieuwe begroting voor 2021 per 2021 krediet beschikbaar wordt gesteld om de plannen voor de nieuwbouw van de betrokken scholen verder uit te werken.

Wethouder Daniël Joppe: ‘Er ligt een goed eindrapport. Het is nu aan raad en college om hier een besluit over te nemen. Daarmee wordt eerste stap gezet in de realisatie van een Regioschool in de Westhoek. Ik kijk met vertrouwen uit naar een verdere samenwerking de komende periode om zo snel mogelijk deze regioschool te realiseren, zodat onze kinderen goed onderwijs kunnen volgen in een toekomstbestendige schoollocatie.’

Meer berichten