woensdag 8 april, 2020 17:21
Logo rondomvandaag.nl/schouwen-duiveland
Foto:

verplaatsing raadsvergadering naar 9 april - besluit aanbeveling nieuwe burgemeester op 2 april

2 april besluit over aanbeveling nieuwe burgemeester Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland - De werkzaamheden van de vertrouwenscommissie op Schouwen-Duiveland zitten momenteel in een afrondend stadium. Op donderdag 2 april bespreekt de gemeenteraad in een besloten raadsvergadering het verslag van bevindingen van de vertrouwenscommissie. Aan de hand daarvan neemt de gemeenteraad een besluit over de aanbeveling van een nieuwe burgemeester. 

Bekendmaking aanbeveling
Aansluitend aan de besloten raadsvergadering van 2 april maakt waarnemend raadsvoorzitter de heer Lievense bekend wie de gemeenteraad als nummer één aanbeveelt. Dit gebeurt omstreeks 20.00 uur in een livestream via de gemeentelijke website.

Benoemingsprocedures gaat door
Vandaag is bekend gemaakt dat in heel Nederland lopende benoemingsprocedures van burgemeesters op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn stilgelegd. In het belang van de continuïteit van het openbaar bestuur laten de corona-maatregelen echter ruimte voor maatwerk. De benoemingsprocedure in Schouwen-Duiveland is al zo vergevorderd dat het mogelijk is om binnen de RIVM-richtlijnen en met inachtneming van de Kabinet-maatregelen af te ronden.

Verwachte planning
Na de aanbeveling kan de benoeming van een nieuwe burgemeester bij koninklijk besluit plaatsvinden volgens de verwachte planning per 12 mei 2020. Dit is de datum van vertrek van de zittende burgemeester Gerard Rabelink.

Raadsvergadering 2 april verplaatst naar 9 april
De geplande raadsvergadering van donderdag 2 april wordt verplaatst naar donderdag 9 april . Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaat het om een aangepaste vergadering. 

Aangepaste raadsvergadering
In welke aangepaste vorm de raadsvergadering gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Momenteel worden de verschillende (digitale) mogelijkheden en oplossingen geïnventariseerd. Zodra hier meer over bekend is melden wij dit.

Raadsvergadering live volgen
Geïnteresseerden kunnen in verband met de coronamaatregelen de vergadering niet bijwonen in de burgerzaal van het gemeentehuis. Zoals gebruikelijk blijft het mogelijk de vergadering op afstand te volgen via de gemeentelijke website met een live audioverslag.

Insprekers
Deze maand kwamen de commissievergaderingen voorafgaand aan de raadsvergadering te vervallen. Daarom wordt insprekers de mogelijkheid geboden komende raadsvergadering een schriftelijke inspreekreactie in te dienen. Eventuele schriftelijke inspraakreacties kunnen per e-mail worden gezonden aan de griffier, de heer T. van Oostenbrugge, via Teun.van.Oostenbrugge@schouwen-duiveland.nl. De inspreekreacties worden ter kennis van de gemeenteraad gebracht.

Ga voor de volledige vergaderkalender en de bijbehorende documenten naar https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/

Meer berichten