zaterdag 4 april, 2020 00:45
Logo rondomvandaag.nl/schouwen-duiveland

Gemeenteraad besluit op 2 april over Tiny Houses Renesse

Op 3 maart heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorgesteld om Tiny Houses te realiseren op het voormalige hoofdveld van S.V. Renesse aan de Laône. Op 2 april 2020 beslist de gemeenteraad over dit voorstel. Daarna kunnen er vervolgstappen gezet worden.

 In 2018 heeft de raad de Woonvisie Schouwen-Duiveland 2018-2027 vastgesteld. Op 27 juni 2018 heeft de gemeenteraad voorgesteld (amendement) om een actiepunt aan de Woonvisie toe te voegen. De gemeenteraad verzoekt het college om met Zeeuwland een experiment uit te werken voor het tijdelijk huisvesten (‘Tiny Houses’) van jongeren en (recreatief) personeel in of rond de kern Renesse. 

Om de Tiny Houses te kunnen realiseren en de omgeving geschikt te maken, moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. Hiervoor moeten wij een procedure opstarten. Het biedt mensen uit de omgeving de mogelijkheid om hierop hun zienswijze te geven. Mochten we geen zienswijzen ontvangen, dan hopen we de procedure in oktober 2020 af te ronden. Dit betekent dat we half oktober kunnen starten met het project.

Eerst gaan we over tot het bouwrijp maken van de omgeving, onder meer door de aanleg van riolering, water, elektra en een padenstructuur. Vervolgens plaatst Zeeuwland de Tiny Houses. Tot slot moet het gebied woonrijp worden gemaakt, bijvoorbeeld door het aansluiten van de units op de nutsvoorzieningen en het plaatsen van verlichting. Als het plan doorgaat, dan maakt Aannemersbedrijf Lindeloof het terrein bouw- en woonrijp. De Tiny Houses worden gemaakt en geplaatst door CubeHomes. 

Zeeuwland adviseert geïnteresseerden zich alvast in te schrijven op de website www.zuidwestwonen.nl. Dit jaar adverteert de woningcorporatie hier de Tiny Houses.

Meer berichten