zaterdag 11 juli, 2020 15:15
Logo rondomvandaag.nl/schouwen-duiveland
Foto: VSBfonds

Donatie op Locatie VSBfonds in Zierikzee op 31 oktober 2019

Utrecht - VSBfonds, een particulier vermogensfonds dat financiële steun biedt aan initiatieven voor mensen die actief willen meedoen aan de samenleving, gaat meer donaties in de haarvaten van de samenleving verstrekken.

Waar tot voor kort het meeste donatiebudget opging in de Randstedelijke gebieden, is het nu de bedoeling meer sociale projecten in de provinciale gebieden te steunen. En de provincie Zeeland is er daar één van.

Het land in
Medewerkers van VSBfonds trekken het land in, om in samenwerking met regionale partners zoals de Zeeuwse Bibliotheken te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. Op 31 oktober is Schouwen-Duiveland aan de beurt waar we in de bibliotheek van Zierikzee spreekuur houden.

Heeft u een mooi idee?
Heeft u een mooi idee waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit dat hier lokaal of regionaal impact heeft? Een idee waardoor deze mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap? Kom dan op donderdagmiddag 31 oktober 2019 uur op ons spreekuur in de bibliotheek van Zierikzee. En kijk of uw project in aanmerking komt voor een aanvraag bij

Over VSBFonds
VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Meer informatie kunt u vinden op www.vsbfonds.nl.

Meer berichten