zondag 27 september, 2020 18:59
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
Een afspraak maken makkelijk en noodzakelijk
Een afspraak maken makkelijk en noodzakelijk (Foto: pixabay.com)

Bloedafname bij Certe en HAL Friesland alleen op afspraak

  Zorg & Welzijn

Om een goede invulling te geven aan de richtlijnen van de overheid over de anderhalvemeter-samenleving, werken Huisartsenlaboratorium Friesland en Certe voor de noordelijke drie provincies sinds medio juni met een afsprakensysteem voor bloedafname en het inleveren van lichaamsmaterialen. 

Dat betekent dat mensen die bloed moeten laten afnemen of lichaamsmaterialen inleveren eerst een afspraak moeten maken. Dat kan eenvoudig via www.certe.nl of www.half.frl.

Een afspraak maken makkelijk en noodzakelijk 

Het is misschien even wennen nu ‘gewoon even binnenlopen’ niet meer mogelijk is. Maar werken op afspraak geeft duidelijkheid, mensen weten precies wanneer ze aan de beurt zijn en het voorkomt volle wachtruimtes en lange wachtrijen. Voor ieders veiligheid.

Overige voorzorgsmaatregelen 

Mensen met corona-gerelateerde ziekteverschijnselen zoals hoesten, niezen, verkoudheid of koorts, worden gevraagd om in overleg met de (huis)arts of Trombosedienst hun afspraak uit te stellen. Als de (huis)arts vindt dat bloedafname medisch noodzakelijk is, wordt daarvoor een speciale afspraak gemaakt. Ook is belangrijk dat bezoekers zoveel mogelijk alleen komen en zich melden op het afgesproken tijdstip. Dit alles om te voorkomen dat het onnodig druk wordt.

Meer informatie over bloedafname op afspraak en andere maatregelen rondom corona zijn te vinden op www.certe.nl en www.hal.frl.

Meer berichten