zaterdag 4 april, 2020 01:54
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
Foto:

Aanvullende maatregelen voor ondernemers en ZZP'ers Leeuwarden

  Zakelijk

LEEUWARDEN - Veel ondernemers en ZZP’ers staan door de uitbraak van het Coronavirus onder druk. Het kabinet heeft daarom besloten uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. 

 Aanvullend pakket gemeente Leeuwarden 
Het is de bedoeling dat ondernemend Leeuwarden in eerste instantie een beroep doet op dit landelijke pakket aan noodmaatregelen en zich maximaal inspant om financiële schade te beperken. Aanvullend is er een gemeentelijk pakket aan maatregelen dat direct ingaat:

Gemeentelijke aanslagen

Om de ondernemers met betalingsproblemen tegemoet te komen en tijdelijk financiële ruimte te geven, neemt de gemeente de volgende maatregelen:

·  De volledige invordering voor al opgelegde aanslagen zet de gemeente stop tot 1 juli 2020. De gemeente stuurt dus geen aanmaningen en dwanginvorderingen. Dit geldt voor ondernemers en inwoners. De lopende automatische incasso’s blijven doorlopen volgens planning. Men kan de incasso eventueel zelf storneren. Het resterende bedrag wordt dan verdeeld over de nog resterende termijnen. 

·  De nog op te leggen ondernemersaanslagen schort de gemeente op tot 1 juli 2020. Denk aan bijvoorbeeld precariobelasting (terrassen) en toeristenbelasting voor eigenaren/gebruikers van niet-woningen. Om verwarring te voorkomen schort de gemeente ook de nog te verzenden aanslagen OZB aan ondernemers op. Meer dan 95% daarvan is overigens al eerder verzonden in februari. 

·  De gemeente verleent ontheffing voor de precario terrassen over de periode dat het terras vanwege coronamaatregelen niet kan worden benut.

·  Zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis kunnen een beroep op doen op de regeling Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Bureau Zelfstandigen Fryslân gaat deze regeling uitvoeren.

Aflossingsverplichtingen geldleningen en garantstellingen
Het gaat hier om de mogelijkheden tot het opschorten van aflossingsverplichtingen op verstrekte geldleningen/garantstellingen aan ondernemers, zoals het economisch innovatiefonds. Per specifiek geval wil de gemeente maatwerk leveren.

Bureau Zelfstandigen Fryslân heeft aangegeven de aflossingen van al zijn klanten voor een periode van drie maanden op te schorten. Zo ondersteunen zij de kwetsbare ondernemers binnen de gemeente tijdens deze lastige periode.

Snellere betalingen aan leveranciers
Het is te verwachten dat een aantal van onze leveranciers door de Corona-crisis in liquiditeitsproblemen komt. De gemeente heeft inmiddels aanpassingen doorgevoerd in het gemeentelijk betalingsproces waardoor facturen sneller en versneld betaald kunnen worden.

Naast deze maatregelen kunnen ondernemers in het kernwinkelgebied tijdelijk ook buiten venstertijden hun winkel bevoorraden.

Uitwerking maatregelen specifieke sectoren 
De gemeente onderzoekt welke maatregelen nog meer mogelijk zijn voor specifieke sectoren. Denk aan maatregelen voor zorgaanbieders, gesubsidieerde instellingen en evenementenorganisatoren.

Wethouder economische zaken Friso Douwstra: “De gemeente is in goed contact met het georganiseerde bedrijfsleven, individuele ondernemers, zorgaanbieders en gesubsidieerde instellingen. Daar zie ik druk en onzekerheid, maar ook  mooie initiatieven ontstaan. Met dit eerste aanvullende pakket hoop ik dat we ondernemend Leeuwarden tegemoet komen en tijdelijk financiële ruimte geven.”    

Vragen en ideeën 
Ondernemers kunnen vragen, ideeën en problemen via de reguliere kanalen en accounthouders aan de gemeente kenbaar maken. Informatie over de landelijke, regionale en gemeentelijke regelingen voor ondernemers vindt men op ondernemend.leeuwarden.nl.

Meer berichten