zondag 29 november, 2020 11:32
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
<p>De contouren van de beoogde nieuwe woonwijk Middelsee ten zuiden van Leeuwarden. Rechts op de kaart ligt Goutum.</p>

De contouren van de beoogde nieuwe woonwijk Middelsee ten zuiden van Leeuwarden. Rechts op de kaart ligt Goutum.

(Foto: Wikipedia)

Meepraten over ‘ontwikkelkader’ nieuwe woonwijk Middelsee

  Politiek

Op 1 december 2020 mag iedereen die dat wil meepraten in een digitale bijeenkomst over de ontwikkelingen in de nieuwe Leeuwarder woonwijk Middelsee. De aanleiding voor deze bijeenkomst is de besluitvorming van het ontwikkelkader Middelsee – De Werp. Het wordt georganiseerd door Projectbureau De Zuidlanden/Middelsee, onderdeel van gemeente Leeuwarden,


De gemeente Leeuwarden meldt dat op dit moment de eerste contouren van de ontwikkeling van Middelsee fase 1 (waterstad en havenstad) goed zichtbaar zijn. Ook zijn de eerste woningen in de verkoop gegaan. In deze eerste fase worden uiteindelijk 750 woningen gebouwd. 

In totaal gaat het om 3200 woningen
Echter, het hele ontwikkelgebied van Middelsee is groter en in de komende jaren worden in Middelsee (inclusief de omgeving van Barrahûs, de Werpsterhoek en het stationsgebied) 3200 woningen gebouwd. De druk op de woningmarkt in Leeuwarden en omgeving is groot. Als gemeente krijgen we veel verzoeken om woningen en kavels in het gebied Middelsee. 

De gemeente: “Om die reden willen we een versnelling aanbrengen in de ontwikkeling van Middelsee in fase 1 en 2. Hierdoor is de behoefte ontstaan om nog eens goed te kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van deze locatie. Dit hebben we vormgegeven in het ontwikkelkader Middelsee – De Werp.” 

Wat is een ontwikkelkader?
Het ontwikkelkader is een bijzondere planvorm. Het ontwikkelkader is concreter dan de structuurvisie (2011) en het masterplan (2018). Het ontwikkelkader is nog niet zo concreet als de stedenbouwkundig plannen en bestemmingsplannen die we nog gaan maken.

De vorm is niet wettelijk geregeld, maar het ontwikkelkader neemt wel een belangrijke plaats in het besluitvormingstraject in. Zo zullen de stedenbouwkundige en bestemmingsplannen hieraan getoetst worden. Het ontwikkelkader wordt samen met de inspraakreacties uit deze ronde aan de gemeenteraad voorgelegd voor vaststelling. 

Digitale bijeenkomst
De bedoeling van de digitale bijeenkomst is om een breed publiek (huidige bewoners, geïnteresseerden, toekomstige ondernemers en andere belanghebbenden) te informeren over de inhoud van het ontwikkelkader. Er is tijdens deze bijeenkomst ook veel ruimte om vragen te stellen aan de medewerkers van Projectbureau De Zuidlanden/Middelsee die aan het ontwikkelkader hebben gewerkt.

Wethouder Hein de Haan is deze avond ook aanwezig. ‘We hechten er waarde aan om dit ontwikkelkader met de omgeving en andere belanghebbenden te bespreken. Dat maakt het plan straks beter”, aldus De Haan.

Tot 6 januari 2021 ter inzage
De bijeenkomst is onderdeel van de inspraakperiode. Het ontwikkelkader ligt van 26 november 2020 tot 6 januari 2021 ter inzage voor reactie. Het volledige programma van de bijeenkomst op 1 december 2020 en de aanmeldprocedure staat op onze website: www.middelsee.nl.

Meer berichten