woensdag 8 juli, 2020 15:37
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

Statenfracties maken zich zorgen om vaarroute voor containerschepen

  Politiek

De Statenfracties van CDA, GrienLinks en Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de scheepvaart dicht langs de Waddeneilanden. Aanleiding is dat deze week het schip OOCL Rauma 43 minstens vijf containers heeft verloren.

Vorig jaar verloor de MSC Zoe meer dan 300 containers, wat een enorme vervuiling van de kust van de Waddeneilanden en kosten voor het opruimen van de rommel heeft veroorzaakt. De partijen willen weten of het college actie heeft ondernomen om tijdens storm het varen langs de kust te ontmoedigen.

De woordvoerders: "Hoe kan het dat na zo'n grote ramp geen doeltreffende maatregelen zijn genomen? Weliswaar lijken de gevolgen nu beperkt, maar een nieuwe ramp ligt in het verschiet."

Door het vele scheepvaartverkeer is er ook sprake van veel uitstoot van stikstof, wat nadelig is voor de flora en fauna op de Waddeneilanden. De partijen vragen het college erop aan te dringen de vaarroute meer naar het noorden te verleggen. Dit komt zowel de natuur als de veiligheid ten goede.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde

Inleidende toelichting

Ruim een jaar na de containerramp met de MSC Zoe heeft het schip OOCL Rauma 43 kilometer ten noorden van Ameland tenminste vijf containers verloren. Het vrachtschip voer vlak ten noorden van Ameland, net als een jaar geleden de MSC Zoe. Er is veel kritiek op die route, omdat de schepen via deze route te dichtbij de Waddeneilanden zouden varen. Naar aanleiding hiervan hebben de Statenfracties van GrienLinks, CDA en PvdD de volgende vragen.

Vraag / vragen

1a. De vorige ramp met containers heeft tot veel schade aan natuur geleid en tot veel kosten en claims geleid. Hoe kan het dat een jaar later opnieuw containers van een schip af raken vlak langs de kust van de Waddeneilanden?

1b. Hoeveel schepen hebben met het stormachtige weer van 9 t/m 11 februari, na een negatief advies, toch bewust gekozen voor de vaarroute dicht langs de Waddeneilanden?

1c. Waar liggen momenteel de criteria voor een negatief advies?

2. Is er het afgelopen jaar door het college actie ondernomen om de zuidelijke vaarroute langs de Wadden te verleggen? Zo ja, welke actie? Zo nee, waarom niet?

3. In de beantwoording van de vragen (binnengekomen op 7 januari 2019) van het CDA over de containerramp met de MSC Zoe staat dat er verschillende onderzoeken gaande waren, dat de veiligheidsregio Fryslan de bestrijding van dit incident met de overboord geslagen containers zou evalueren en dat op basis van de evaluatie beleid, processen en samenwerkingsverbanden tussen de verschillende instanties eventueel zouden worden bijgesteld. Wat is er uit de evaluatie gekomen en is er aan de hand daarvan beleid bijgesteld?

4. Welke actie wil het college op korte termijn ondernemen om te voorkomen dat er opnieuw containers overboord slaan voor de Waddenkust?

5a. Bekend is dat het schip de OOCL Rauma 43 op deze vaarroute containers verloren heeft. Waarom kregen zij geen waarschuwing?

5b. Is het college op de hoogte van de exacte inhoud van de overboord geslagen containers? Zo nee, hoe wil het college zo spoedig mogelijk duidelijkheid krijgen over de inhoud?

6. Wat heeft het college tot nu toe gedaan met de motie vreemd van het CDA waar het ging over de stikstofoverlast van schepen die dicht langs de Waddeneilanden varen?

7. Wat gaat het college doen om zowel de veiligheid en milieurisico's als de stikstofoverlast boven de Waddeneilanden tegen te gaan?

Indiener(s): GrienLinks, Jochem Knol l CDA, Rendert Algra lPvdD, Rinie van der Zanden

Meer berichten