zondag 5 juli, 2020 14:36
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

Cameratoezicht in de Vlietzone wordt verlengd

  Politie

De gemeente Leeuwarden maakt bekend dat in lijn met de adviezen van bewoners en de politie besloten is het cameratoezicht in de Vlietzone gedurende de zomermaanden voort te zetten, tot 1 oktober 2020. De inzet van cameratoezicht is een zwaar middel dat alleen dient te worden ingezet indien noodzakelijk. Daarom wordt het cameratoezicht op 1 juli voor de korte duur van drie maanden verlengd. Medio september volgt een evaluatie of het cameratoezicht ook na deze datum noodzakelijk is.

Het cameratoezicht in de Vlietzone is gestart op 20 december 2019. Hier zijn op de T-splitsingen aan de Bote van Bolswertstraat / Willem Loréstraat en het Keetwaltje /Willem Loréstraat camera’s geplaatst.


Input vanuit de wijk

Voor de evaluatie van het cameratoezicht hebben wij advies gevraagd bij het Wijkpanel, Stichting Vlietvaardig en het Omgevingsoverleg. Samenvattend geven deze partijen aan dat het cameratoezicht heeft bijgedragen aan een vermindering van de overlast. Zij adviseren ons om het cameratoezicht vooral in de zomermaanden voort te zetten omdat dit voorheen de periode was dat zij de meeste overlast ervaarden.

Politie vindt het ook wenselijk
De politie geeft aan dat het vanuit preventie- en opsporingsperspectief zeer wenselijk is dat de periode voor cameratoezicht in de Vlietzone wordt verlengd. Net als de bewoners is hun beeld dat de overlast in deze wijk zich met name in de zomermaanden voordeed.

Aantal overlastmeldingen gedaald
Sinds het plaatsen van de camera’s op 20 december 2019 zijn er 14 meldingen van overlast binnengekomen vanuit het gebied waar het cameratoezicht nu werkzaam is. Een half jaar voor het instellen van cameratoezicht, tussen 1 juni 2019 tot 20 december 2019, betrof dit 34 meldingen. Hieruit valt op te maken dat de overlast aanzienlijk minder is geworden, maar dat er nog relatief veel meldingen bij het Meldpunt overlast binnenkomen.

Meer berichten