dinsdag 4 augustus, 2020 01:17
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

Open dag Tjalling Koopmans College

  Educatie

Negen jaar geleden begon de SvPO, de School voor Persoonlijk Onderwijs, met de eerste school in Kapelle, Zeeland. Inmiddels heeft het schoolconcept zich bewezen en zijn er acht van deze scholen. In 2013 kwam er een locatie van SvPO in Hurdegaryp, het Tjalling Koopmans College.

De SvPO biedt onderwijs in kleine klassen van gemiddeld nog geen zestien leerlingen. Voor elk vak wordt bovendien ruim voldoende onderwijstijd begroot. Daardoor ontstaan ideale omstandigheden voor docenten om gedegen onderwijs te bieden met tijd en aandacht voor iedere leerling.

Persoonlijk onderwijs

Het onderwijs lijkt op dat van een privéschool, maar is gewoon bekostigd en daarmee toegankelijk voor iedereen. De kleine klassen zijn verdeeld in vijf onderscheiden niveaus zodat docenten hier goed bij aan kunnen sluiten. Docenten zijn daarbij werkelijk vakdocenten en niet slechts 'coach' zoals in veel nieuwe onderwijsconcepten het geval is.

SvPO kent vaste roosters voor een heel jaar, weinig lesuitval, het meeste huiswerk in de klas en snipperdagen om vakanties deels zelf te bepalen. Elk jaar worden er maximaal 80 eerstejaars leerlingen aangenomen. In enkele jaren tijd groeit de school zo uit naar ongeveer 400 leerlingen. Door de kleine schaal heerst de menselijke maat. Bijzonder zijn daarbij de vele taalreizen (twee per jaar vanaf de tweede klas). Die dragen bij aan de taalontwikkeling en een hechte sociale sfeer.

Vwo'ers kunnen het gymnasium programma volgen en krijgen in de bovenbouw bovendien bachelorvakken, waardoor ze goed voorbereid aan de universitaire studie kunnen beginnen. Verder volgen alle leerlingen een 'Global excellence' programma voor versterkt Engels.

Bijzondere resultaten

SvPO kent vrijwel geen zittenblijvers, brengt veel leerling boven hun bassisschooladvies uit en laat zelden leerlingen onder dat advies uitkomen. De onderwijsinspectie spreekt van een hoge 'doorstroom' en 'opstroom', die niet ten koste gaan van de slagingspercentages. Afgelopen examenjaar slaagde zowel bij havo als bij vwo ruim 97%. Vrijwel alle leerlingen deden dat met een dubbel examenprofiel.

Opvallend is dat SvPO leerlingen met een vwo-advies betere resultaten halen dan ze op een categoraal vwo of gymnasium zouden halen. Zo slagen ze op de SvPO met gemiddeld meer vakken op hun eindlijst, haalt gemiddeld 20% van hen een cum laude vermelding op het diploma en sluiten ze allemaal met succes één of meer universitaire bachelorvakken af.

Open dagen Tjalling Koopmans College

Binnenkort kunnen kinderen uit groep zeven en acht en hun ouders het Tjalling Koopmans College bezoeken voor een open (mid)dag. Dit kan op 11 en 25 januari en op 1 en 8 februari 2020 van 14.30 tot 16.30. Tijdens deze open middag worden er algemene bijeenkomsten gehouden voor zowel ouders als de toekomstige leerlingen. Zij kunnen daarnaast korte proeflessen volgen die worden gegeven door de docenten van de school. Ook ouders kunnen, na de algemene bijeenkomst, een proeflesje volgen.

Voor meer informatie kunt u gaan naar: www.svpo.nl

Meer berichten