zaterdag 8 augustus, 2020 18:56
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
Sido de Shiffart - BV Sport
Sido de Shiffart - BV Sport (Foto: BV Sport)

Wat is uw sportidentiteit?

  Column

Ze zeggen dat je bent wat je draagt. Of wat je eet. Maar ben je ook wat je sport? Identiteit is dat wat uniek of eigen is aan iemand. Het gaat over iemands persoonlijkheid. Iemands naam, adres of geboortedatum, maar ook zijn of haar karakter en het beeld dat anderen van diegene hebben (het imago), maken deel uit van de persoonlijke identiteit.

Het tot een bepaalde groep behoren en door anderen als zodanig behandeld worden, is de sociale identiteit. Dit 'ergens bij horen' heeft ook invloed op het handelen van een persoon, bijvoorbeeld op welke kleding gedragen wordt.
Kleding omschrijft wie iemand is. Kleding communiceert een identiteit. Natuurlijk, kleding hoort ook tot onze dagelijkse behoefte, bescherming tegen de zon en de kou. Maar kleding speelt ook een essentiële rol in onze hedendaagse, visuele betekeniscultuur. Je bent wat je draagt.

Datzelfde geldt voor sport, vaak overigens gecombineerd en geuit met kleding. Skaters dragen andere kleding dan basketballers. En hockeyers en zeilers zien er vaak ook anders uit dan voetballers en hardlopers, die onderling uiteraard ook weer van elkaar verschillen. Vaak kun je aan de sportkleding die iemand draagt al zien welke sport hij/zij beoefent. Naast kleding, bepalen ook de antwoorden op vragen als 'Wat voor sporter bent u?', 'Welke motieven heeft u om te sporten?' en 'Wat doet sport met u?' uiteindelijk uw sportidentiteit. Des te meer sport er voor u toe doet en er in uw dagelijks leven bij hoort, hoe hoger uw identiteitsscore is. 

Nieuwsgierig vind ik trouwens de constatering dat een sterke sportidentiteit een goede voorspeller is van langdurige sportparticipatie. Reden dat ik me, als onderdeel van het stimuleren van een gezonde leefstijl, inspan om kinderen onder leiding van beweegprofessionals, zoals de vakleerkracht, de buurtsportcoach en de trainers bij de sportvereniging, veelvuldig én veelzijdig te laten bewegen zodat ze uitgedaagd worden hun sportidentiteit te ontdekken en te ontwikkelen. Die beweegprofessionals hebben daar een belangrijke rol bij. Zo bepaalt je eerste gymleraar in grote mate je kijk op en betrokkenheid bij sport, ook op latere leeftijd.

Tot slot vraag ik me daarom af hoe het staat met de sportidentiteit van u en uw kinderen. Niet alleen omdat ik daar nieuwsgierig naar ben, maar vooral ook omdat we samen bewegen naar een gezonde gemeente!

Sido de Schiffart
Coördinator Sportontwikkeling bv SPORT

Meer berichten