zondag 23 februari, 2020 05:24
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden

Docenten met (behoud van) plezier voor de klas!

  Bedrijf in beeld

Dit najaar is er een nieuw onderwijskundig trainingsinstituut van start gegaan. Met hulp van  ervaringsdeskundigen uit het voortgezet onderwijs wordt gewerkt aan het (opnieuw) verkrijgen van  plezier in het belangrijke maatschappelijke beroep: werken met jonge mensen aan het begin van hun carrière.  

Een docent maakt in de klas van alles mee: eerste liefdes en verliezen, (on)zinnige discussies waarbij  het denkvermogen wordt uitgetest, mee- en tegenvallende prestaties, ordeproblematiek, pesterijen,  plezier, het nieuws van de dag etc. Helaas staat dit prachtige beroep door verschillende oorzaken  onder druk. Het gevolg tekent zich af als een doemscenario aan de horizon. Er zijn nu al in alle lagen  van het onderwijs te weinig bevlogen en vakbekwame docenten beschikbaar. Daarbij kampen vele  docenten met een te hoge werkdruk. 

Een CAO, die bijdraagt aan werkdrukvermindering en plezier voor de klas, is essentieel. Docenten zijn  daarnaast zelf ook verantwoordelijk. Zo kan een docent, bijvoorbeeld door te reflecteren op eigen  functioneren, inzicht verkrijgen in de oorzaak van een te hoge werkdruk. Met dit inzicht kunnen  vervolgens persoonlijke professionaliseringsactiviteiten worden ingezet. Trainingsinstituut EVON  (Edutainment Voor Onderwijzend Nederland) stelt zich hierbij ten doel: docenten instrumenten in  handen te geven waarmee het werken in het onderwijs weer echt leuk wordt!  

 www.evon.nu

Meer berichten