vrijdag 5 juni, 2020 23:27
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
Foto: Eigen foto

Werken aan verkeersveilige schoolomgevingen

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden werkt aan verkeersveilige schoolomgevingen. De werkzaamheden aan de Pim Mulierwei bij OBS de Twilling in Stiens zijn bijna afgerond. Kinderen kunnen hier straks veiliger oversteken, zowel lopend als op de fiets.

Wethouder Friso Douwstra: “Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan en weer naar huis, daar streven we als gemeente naar. Dit betekent dat we soms een verkeersomgeving rondom een school moeten aanpassen. Het zijn soms kleine ingrepen die toch een situatie veiliger kunnen maken. Het werk in Stiens is bijna klaar, we gaan zo door!”.

Aanpassingen voor de veiligheid


In Stiens ligt inmiddels een zogenoemde middengeleider met zebrapad die ervoor zorgt dat voetgangers in twee keer kunnen oversteken. Ook fietsers kunnen hier in twee keer oversteken. De rijbanen blijven smal om de snelheid van auto’s laag te houden en de rijbanen worden van rood asfalt voorzien. Ook komen er borden langs de weg die aangeven dat automobilisten een schoolzone naderen. 

Onder andere bij Integraal kindcentrum Tersa in de Zuidlanden in Leeuwarden is gewerkt aan het creëren van een veilige schoolomgeving. Hier is zoveel mogelijk rekening gehouden met de verkeersveiligheid rondom de school door voetgangers, fietsers en auto’s zoveel mogelijk te scheiden. Fietsers en voetgangers komen bijvoorbeeld via een andere kant bij de school dan de kinderen die gebracht worden in de auto.

Andere scholen

De gemeente heeft afgelopen tijd ook bij een aantal andere scholen de verkeerssituatie aangepast:

· Integraal kindcentrum Teresa in de Zuidlanden (voorheen basisschool De Sprong)

· Basisschool de Gielguorde in Mantgum

· Thomasschool in Leeuwarden 

· De Pionier in Techum in Leeuwarden

· De Maximaschool in Leeuwarden

· De Twa Fisken en Nijdjip, Grou

Ook voor de toekomst staan er nog een aantal projecten gepland om de schoolomgeving veiliger te maken. 

Meer berichten