zaterdag 6 juni, 2020 01:27
Logo rondomvandaag.nl/leeuwarden
Foto: Pixnio

PvdD stelt vragen over uitbreiding melkveehouderij Feanwâldsterwâl

FEANWÂLDSTERWÂL - De uitspraak van de Raad van State dat een melkveehouder in Feanwâldsterwâl terecht een uitbreiding is geweigerd betekent volgens wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel niet dat de uitbreiding definitief van de baan is. ,,It kolleezje hat tolve wiken de tiid om de oanfraach op ‘e nij te beoardieljen. En dan jildt in nije geurfer-oardering mei mear romte foar de boer.”

Gisteren kreeg veehouder Pieter van der Weg van de Raad van State ongelijk in het beroep dat hij tegen een eerdere uitspraak had aangespannen. De veehouder wil een nieuwe stal bouwen om zijn veestapel te kunnen uitbreiden van 260 naar 390 koeien. De nieuwe stal zou binnen honderd meter van een tiental woningen komen te liggen. De gemeente ging ervan uit dat het om buitengebied ging waarop de boer, op basis van de geurverordening uit 2008, groen licht kreeg.

Bebouwde kom

In een rechtszaak die omwonenden aanspanden stelde de rechter echter dat het hier ging om een bebouwde kom. Daarvoor geldt een minimumafstand tussen stal en bebouwing van honderd in plaats van vijftig meter. De boer ging vervolgens naar de Raad van State, maar kreeg ook hier nul op het rekest.

Volgens de hoogste bestuursrechter maken de huizen die het dichtst bij het bedrijf liggen wel degelijk deel uit van de lintbebouwing aan De Wâl in het dorp.

Verder ging het college er ten onrechte van uit dat het bedrijf ook na uitbreiding een grondgebonden bedrijf is. Volgens de rechter is daar geen sprake van. De boer heeft ongeveer 81 hectare grond, terwijl dat voor de beoogde uitbreiding van zijn veestapel volgens de provinciale Verordening Romte Fryslân 2014 tussen de 105 en 121 hectare zou moeten zijn.

De eerdere rechtszaak in maart 2019 was voor de gemeente al aanleiding de geurverordening aan te passen. Die uitspraak had namelijk ook gevolgen voor een tiental andere veehouderijen in Dantumadiel.

Het collegevoorstel voor een soepelere geurverordening zorgde begin dit jaar voor veel discussie in de raad. Dat het college boeren de ruimte wil geven is prima, maar daarbij lijken burgemeester en wethouders te veel het woongenot van de andere inwoners uit het oog te verliezen was, kort samengevat, de kritiek.

Voorwaarde

De raad ging uiteindelijk akkoord met de herziene geurverordening en daarmee de uitbreiding in Feanwâldsterwâl. Ze stelde wel als voorwaarde dat deze verordening niet bij voorbaat geldt voor de andere veeboeren in Dantumadiel. Voor hen moet het college met weer een nieuwe verordening komen.

Bij de beoordeling van de nieuwe aanvraag van Van der Weg geldt volgens wethouder Wiersma echter wel de ruimere geurverordening die in januari is aangenomen voor de boer uit Feanwâldsterwâl. Daarbij is een afstand van vijftig meter tussen stal en bebouwing al voldoende.

Doordat de boer ook met minder koeien wil uitbreiden als in het oorspronkelijke plan aangegeven, kan zijn bedrijf voor grondgebonden doorgaan.

Meer berichten